PRESS: Läkare lanserar upprop för FN:s kärnvapenkonvention

Idag tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, Nobels fredspris för sina insatser att informera om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen och sitt arbete för den banbrytande FN-konvention om ett förbud mot kärnvapen som antogs den 7 juli i år. Svenska Läkare mot Kärnvapen är en del av och driver ICAN i Sverige. Nu startar föreningen ett läkarupprop till stöd för en svensk anslutning till kärnvapenkonventionen.

ICAN startades 2007 av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW, som Läkare mot Kärnvapen är den svenska sektionen av. Föreningen sitter i ICAN:s internationella styrelse och driver kampanjen i Sverige.

Som läkare är det vår uppgift att försvara mänskligt liv genom att förebygga sjukdom samt vårda och värna de sjuka. Ett kärnvapenkrig vore den yttersta humanitära och miljömässiga katastrofen. Både den omedelbara och långsiktiga påverkan på mänskligt liv och hälsa skulle bli av ojämförlig omfattning. Det skulle hota vår civilisations överlevnad.

De medicinska åtgärderna som skulle finnas tillgängliga vid ett kärnvapenkrig vore ytterst begränsade i jämförelse med behoven. Därför är den enda boten preventivt arbete, som innebär ett totalt avskaffande av dessa massförstörelsevapen, säger Andreas Tolf.

Bakom uppropet står företrädare för Läkarförbundet, Röda Korset och många specialitetsföreningar. Uppropet kommer att överlämnas till regeringen i samband med att utredningen om svenskt tillträde till kärnvapenförbudkonventionen redovisas under 2018. Uppropet finns att läsa på www.slmk.org/upprop.

Svenska Läkare mot Kärnvapen befinner sig nu i Oslo för Nobelfestligheterna. Kontakta oss gärna för intervjuer eller frågor.