Pressmeddelande: Svenska Läkare mot Kärnvapen på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

För första gången kommer Svenska Läkare mot Kärnvapen att närvara på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Som nyblivna medlemmar i föreningen Folk och Försvar hoppas Svenska Läkare mot Kärnvapen kunna öka debatten kring kärnvapen och öka kunskapen om kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser såväl inom Folk och Försvars medlemsorganisationer som i samhällsdebatten.

– Trots att de flesta vet vilka fruktansvärda konsekvenser kärnvapen har används kärnvapen fortfarande i svensk debatt som en abstrakt säkerhetspolitisk schackpjäs. Vi hoppas att vi genom vårt medlemskap och närvaro på rikskonferensen kan komma att utgöra ett konstruktivt och trovärdigt förändringsinslag till detta och sätta fokus på kärnvapnens katastrofala konsekvenser som den främsta anledningen till att Sverige måste ta tydligt avstånd från alla kärnvapen omedelbart, säger Josefin Lind generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Under det senaste året har kärnvapenfrågan diskuterats i samband med FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i svensk media. Svenska Läkare mot Kärnvapen som är den enda svenska organisation i styrgruppen för 2018 års fredspristagare ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons har varit med sedan starten i arbetet med att få till denna förbudskonvention.

– Vi vill genom vår närvaro i Sälen finnas tillgängliga för en saklig och faktabaserad debatt kring FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Vår skuggutredning som vi släppte tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, i slutet på förra året visar att det inte finns några juridiska hinder för Sverige att ansluta till konventionen. Detta vill vi föra in i den debatt kring konventionen som kan komma att uppstå under rikskonferensen, säger Josefin Lind generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kontakt:
På plats i Sälen: Josefin Lind generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, josefin.lind@slmk.org, 0738030507

I Uppsala: Andreas Tolf ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, andreas.tolf@slmk.org, 0706363834

Ladda ner pressmeddelandet här: Svenska Läkare mot Kärnvapen på Sälenkonferensen