Länsförsäkringar förverkligar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen

Länsförsäkringar är den första finansiella institutionen i Sverige att skriva in FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i sin uppdaterade policy om kontroversiella vapen, och den senaste i en rad av institutioner i Europa. Med denna uppdatering inser Länsförsäkringar potentialen med kärnvapenkonventionen som i del av en normutveckling för att hindra produktion, utveckling och tillverkning av kärnvapen.

I september i år presenterade Länsförsäkringar en uppdaterad policy för kontroversiella vapen vilken inkluderar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Länsförsäkringar skriver att de förväntar sig att bolag som utvecklar, uppgraderar, tillverkar, inklusive nyckelkomponenter, och tillhandahåller tjänster till kärnvapen upphör med den typen av verksamhet och ställer om produktionen.

Länsförsäkringar har under flera år haft en policy om kontroversiella vapen som en del av sitt hållbarhetsarbete. Till kontroversiella vapen räknar Länsförsäkringar in de vapen som inte kan skilja mellan civila och militära mål. Dessa vapen är även förbjudna inom ett antal internationella konventioner så som konventionen om biologiska och kemiska vapen, klusterbomber, personminor med mera. Policyn hänvisar också till FN:s globala mål för hållbar utveckling och säger att massförstörelsevapen är en kränkning av mål nummer 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

I och med den nya policyn höjer Länsförsäkringar ribban i Sverige och föregår med gott exempel för vad som bör anses vara acceptabla kontra oacceptabla investeringar.

Länsförsäkringar förbereder härigenom inför att Sverige kommer att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och ökar trycket på Sveriges regering att gå med i konventionen. De visar genom detta att avtalets förbudsklausul om assistans till utveckling och produktion av kärnvapen går att implementera i Sverige.

Med denna uppdatering inser Länsförsäkringar potentialen med konventionen som i del av en normutveckling för att hindra produktion, utveckling och tillverkning av kärnvapen.

Den uppdaterade policyn återspeglar den växande uppmärksamheten på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen inom finanssektorn och Länsförsäkringar ansluter sig nu till den växande skaran av finansiella institutioner, så som Storebrand, APG, NIBC och KBC Group, vilka också hänvisar till konventionen i sina policys med anledning att utesluta kärnvapenproducenter från sina innehavslistor. Som första institution i Sverige tackar vi Länsförsäkringar för gott omdöme och att de visar vägen för sektorn i Sverige.

Du hittar Länsförsäkringars uppdaterade policy här: https://www.lansforsakringar.se/4a6b20/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/investeringshjalpen/stallningstagande-kontroversiella-vapen_lfab-2021-09.pdf