Pressmeddelande: Regeringen måste tydliggöra att Sverige ska förbli kärnvapenfritt

Enligt ett nytt lagförslag kommer Finland tillåta att kärnvapen kan placeras och införas på finskt territorium. Finland har idag en lag från 1987 om att ”Där förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana” vilken man nu avser riva upp till förmån för att öppna för möjligheten att införa kärnvapen på finsk mark. Sverige har inte någon lag emot detta, men regeringspartierna tydliggjorde i våras att kärnvapen på svensk mark ändå inte är aktuellt. Därför menar vi att regeringen nu måste tydliggöra att det fortfarande är svensk policy att inga kärnvapen kommer att tillåtas i svenskt territorium, vare sig i freds- eller krigstid.

– Vi kan inte tillåta att kärnvapen införs på svenskt territorium. Det skulle göra Sverige till en potentiell måltavla för kärnvapenanfall och endast skapa osäkerhet. En buffert med inga kärnvapen i Norden kan tvärtom utgöra en avspännande effekt gentemot Ryssland. En nationell lagstiftning vore säkraste sättet att garantera detta. En lagstiftande process tar lång tid, därför bör tydliggörande från Sveriges regering göras omedelbart, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Företrädare för alla regeringspartier uttryckte i våras att Sverige kommer ha liknande upplägg som Danmark och Norge, om att inga kärnvapen tillåts på svensk mark i fredstid. Om Sverige vill fortsätta vara en röst för nedrustning och en brobyggare måste vi tydligt markera att Sverige inte ställer sig i kärnvapenskuggan och inte heller tillåter kärnvapen i svenskt territorium, vare sig i freds- eller krigstid.

– Det är omöjligt för sjukvården att hantera den katastrof som skulle uppstå efter en kärnvapenexplosion. Jag som läkare skulle knappt kunna rädda en enda, om jag ens överlevde själv. Det enda vi kan göra är att arbeta förebyggande för att det aldrig mer ska hända, genom total nedrustning av kärnvapen. Sveriges position mot kärnvapen måste vara tydligare, säger Vendela Englund Burnett, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Sedan Sverige ansökte om medlemskap i Nato har vi sett Sveriges nedrustningspolitik försvagas, trots flertalet försäkringar om att Sverige fortsatt ska vara en röst för nedrustning. Det senaste exemplet är att Sverige i oktober drog tillbaka sitt stöd från en resolution om kärnvapnens humanitära konsekvenser under FN:s generalförsamling, en resolution som Sverige har stått bakom sedan den första gången lades fram 2015. Därtill har Sverige dragit sig ur ett initiativ som syftar till att verka för nedrustning på grundval av kärnvapnens humanitära konsekvenser.

Kontakt

Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Föreningen grundades 1981 och har idag ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.