Ny kartläggning – AP3 fortsätter finansiera kärnvapen

Den statliga pensionsfonden AP3 investerar över en miljard av svenska pensionspengar i kärnvapenbolag, visar en kartläggning av Svenska Läkare mot Kärnvapen som släpps idag. Detta trots att det 2019 kom nya regler för pensionsfonderna, som bland annat rör investeringar i kärnvapen. Kärnvapenstaterna lägger varje år enorma summor på att upprusta och modernisera sina arsenaler, och genom sina innehav bidrar AP3 till den pågående kapprustningen.

Läs rapporten här: Kärnvapen finansieras med svenska pensionspengar

Enligt Svenska Läkare mot Kärnvapens kartläggning har AP3 innehav på över en miljard kronor i 16 bolag kopplade till kärnvapen, som alla har stora kontrakt med och bidrar till att upprätthålla och modernisera USA:s, Storbritanniens och Frankrikes kärnvapenarsenaler.

I januari 2019 kom nya regler om ansvarsfulla investeringar för AP-fonderna, som bland annat innefattar skrivningar om att AP-fonderna i sina investeringsbeslut ska ta hänsyn till kärnvapennedrustningsavtalet NPT och andra internationella konventioner Sverige är med i. Men medan AP 1, 2 och 4 avyttrade sina investeringar i kärnvapenbolag inom ett halvår efter att den nya lagen trädde ikraft, har AP3 behållit sitt innehav.

– Vi befinner oss i ett läge där kärnvapenhotet återigen blir alltmer akut. Att AP3 då fortsätter att låta svenska pensionspengar finansiera kärnvapenbolag och bidra till kärnvapenstaternas upprustning är helt oacceptabelt. Vi uppmanar AP3 att skyndsamt avyttra investeringar i alla bolag som ägnar sig åt all form av produktion, modernisering eller utveckling av kärnvapen, säger Josefin Lind, generalsekreterare på Svenska Läkare mot Kärnvapen.

I januari 2021 trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft. Allt fler finansiella institutioner avyttrar nu sina innehav i kärnvapenbolag och tar avstånd från kärnvapen med hänvisning till konventionen.

– AP3 bör inspireras av de institutioner som tar ställning mot kärnvapen och bli del av den växande grupp institutioner som stärker normen mot kärnvapen. All form av investering eller lån till de bolag som utvecklar kärnvapen bidrar till att kärnvapenstaterna kan fortsätta sin kapprustning. Det ökar risken för att kärnvapen kommer att användas, med katastrofala humanitära konsekvenser som följd, säger Josefin Lind.

Läs rapporten här: Kärnvapen finansieras med svenska pensionspengar

Lyssna på Ekonomiekots rapportering här

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Michaela de Verdier, presskontakt, 076-017 38 69, michaela.deverdier@slmk.org

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Föreningen grundades 1981 och har idag ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.

 

* Vid lanseringen av rapporten har Etikrådet uppdaterat sin hemsida den 16 november med ett ställningstagande om kontroversiella vapen. Vår analys är att innebörden av den nya texten inte skiljer sig från texten som står i vår rapport.