Max Tegmark får årets anti-atombombsdiplom

Det är med stor glädje som Svenska Läkare mot Kärnvapen i år delar ut Anti-atombombsdiplomet till Max Tegmark. Max Tegmark, professor i fysik, har sedan tonåren varit engagerad mot kärnvapen och inför förhandlingarna om ett kärnvapenförbud i FN samlade han stöd för det bland världens forskare. Max intervjuas i Dagens Nyheter idag med anledning av priset där han bland annat säger att han skäms över ett ryggradslöst Sverige, läs hela artikeln här.

Max Tegmark är professor i fysik vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, och medgrundare av Future of Life Institute. Han är känd för den svenska allmänheten framförallt genom sina studier av universum och AI, artificiell intelligens.

Max Tegmark har alltsedan tonåren haft ett starkt engagemang mot kärnvapen och har år efter år informerat om riskerna för ett kärnvapenkrig. Inför FN-förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen 2017 samlade han över 3 700 forskare bakom ett öppet brev till stöd för kärnvapenförbudet. Som sommarvärd i Sveriges Radio 2018 pläderade han kraftfullt för att Sverige ska signera FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Tack Max Tegmark!

Om Anti-atombombsdiplomet

Anti-atombombsdiplomet delas varje år ut på Hiroshimadagen, den 6 augusti, till en person som har gjort betydande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld. Bland tidigare mottagare finns Beatrice Fihn, chef för ICAN; Hans Blix, diplomat och bland annat fd generalsekreterare för IAEA och ordförande för FN:s vapeninspektion i Irak; och Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet.