Rysslands kärnvapenhot ökar risken för kärnvapenkrig

Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer det ökade kärnvapenhotet från Ryssland. President Putin förtydligade i onsdags att ett hot mot Ryssland kan komma att bemötas med kärnvapen. Detta ännu tydligare kärnvapenhot står i kontrast till det uttalande som Ryssland, tillsammans med Frankrike, Kina, Storbritannien och USA gjorde i januari i år om att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas och därför aldrig får utkämpas. Putin sade att hotet är en respons på ”hot om att använda kärnvapen mot Ryssland, från ledare i Natoländer”. Det påvisar hur bräcklig situationen är och att användandet av kärnvapen skulle kunna bli en verklighet.

Hot om att använda kärnvapen sänker tröskeln för deras användning och ökar avsevärt risken för kärnvapenkonflikt och global katastrof. Spekulationer om möjligheten att Ryssland använder kärnvapen i Ukraina, och om möjliga svar med kärnvapen, urholkar tabut mot användningen av dessa vapen.

All användning av kärnvapen skulle få katastrofala och omfattande konsekvenser, särskilt i tätbefolkade regioner som Europa. Även så kallade ”taktiska” kärnvapen ger konsekvenser som ingen stat eller organisation kan bemöta. Skulle kärnvapen användas finns det inget vi som läkare kan göra, inte ens trösta eller lindra. Det finns ingen möjlighet att bygga upp en beredskap för att hantera en kärnvapenexplosion, det måste därför ligga i allas intresse att nedrusta kärnvapen.

Rysslands retorik kastar oss skrämmande tillbaka till det Kalla kriget. Risken för kärnvapenanvändning är inte bara oroväckande utan reell. Det är nu stater måste visa mod att tona ner retoriken och nedrusta, inte stärka bilden av att utgöra ett oberäkneligt hot. Alla stater bör skyndsamt signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen!