PRESSMEDDELANDE: KÄRNVAPENFÖRBUD FÖRHANDLAS FRAM I FN

I veckan har 120 stater samlats på FN:s högkvarter i New York för att förhandla fram ett avtal som förbjuder kärnvapen. Inte bara bojkottar kärnvapenstaterna förhandlingarna, utan flera av dem med USA i spetsen, arrangerade till och med en demonstration utanför FN:s generalförsamling när förhandlingarna startade. USA:s FN-ambassadör Nikki Haley menade att för hennes barns säkerhet måste kärnvapnen bevaras och förbudet stoppas.

Men USA:s överraskande agerande har inte märkts av i rummet. Staterna har tvärtom under veckan hållit konkreta och samstämmiga anföranden om nödvändigheten av ett förbud mot kärnvapen och vilka aktiviteter relaterade till kärnvapen som avtalet bör innehålla. Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar att Sverige har deltagit i förhandlingarna med flera anföranden och inlägg i debatten. Vi menar dock att Sveriges avståndstagande till de flertaliga förslagen om att inkludera ett förbud mot assistans, som skulle kunna innebära bland annat finansiering, är en av de viktigaste delarna för avtalet.

Sverige uttryckte i tisdags att avtalet bör referera till detta slöseri av resurser som kärnvapenstaternas moderniseringsprogram innebär. Att sedan inte vilja inkludera skyldigheter som försvårar och tar faktiskt avstånd från kärnvapenstaterna är inte bara besynnerligt utan även ett beklagligt agerande, säger Andreas Tolf, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen

Nu följer en tid av informella konsultationer och förhoppningsvis cirkulerar snart ett utkast på avtal baserat på de diskussioner som har varit under veckan innan staterna åter möts 15 juni till 7 juli.

Det gäller nu att både stater och vi i civilsamhället utnyttjar tiden och bevarar det momentum som vi nu ser att slutförhandla avtalet i sommar. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons som är den civilsamhälleskoalition som har koordinerat civilsamhället har en spelat en central roll i att vi idag förhandlar fram ett avtal som förbjuder kärnvapen och vi är stolta över att vara medlemmar i den internationella styrgruppen, säger Josefin Lind generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen på plats under förhandlingarna i New York.