Pressmeddelande: På fredag beslutar FN om ett förbud mot kärnvapen

Igår presenterades det sista utkastet på ett förbud mot kärnvapen under de pågående förhandlingarna vid FN:s högkvarter i New York.

Majoriteten av världens stater är just nu på FN i New York och förhandlar fram ett förbud mot kärnvapen. Syftet är att öka pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta de 14 935 kärnvapen som idag finns och därmed placera kärnvapnen i historiens skamvrå. På fredag den 7 juli förväntas avtalet antas. Igår fick vi det tredje utkastet på avtalstexten och troligtvis kommer bara små förändringar göras de kommande dagarna.

Majoriteten av världens stater är just nu på FN i New York och förhandlar fram ett förbud mot kärnvapen. Syftet är att öka pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta de 14 935 kärnvapen som idag finns och därmed placera kärnvapnen i historiens skamvrå. På fredag den 7 juli förväntas avtalet antas. Igår fick vi det tredje utkastet på avtalstexten och troligtvis kommer bara små förändringar göras de kommande dagarna.

  • Förhandlingarna har tagit stora kliv framåt, det är vi mycket glada för. De kommande dagarna kommer vi arbeta för att finjustera texten, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet, dess katastrofala effekter till trots. Än idag vårdas tusentals människor i Hiroshima och Nagasaki till följd av kärnvapenbomberna som släpptes 1945.

  • Vi får inte glömma vilket vapen vi pratar om. Kärnvapen är konstruerade för att förinta städer och civilbefolkning. Tryckvågen och värmen som skapas av en kärnvapendetonation gör att allt i närheten slits sönder och förångas. Höga doser av strålning orsakar också allvarliga skador på kroppens celler och organsystem, vilket kan leda till en direkt och plågsam död eller öka risken för cancer, kroniska sjukdomar och genetiska skador, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Mer än 130 stater har närvarat under dessa tre veckor som förhandlingarna pågått. Avtalet förbjuder innehav och användning av kärnvapen, utveckling samt aktiviteter som skulle bidra till dessa.

  • Civilsamhället har organiserat sig och drivit frågor som att alla typer av innehav och utveckling av kärnvapen går emot internationell humanitär rätt samt mänskliga rättigheter. Vi har drivit, och lyckats få in, språk om genus, referenser om assistans till offer för kärnvapenanvändning som särskilt understryker kärnvapens oproportionerliga effekt på urfolk. Det finns ingen återvändo. På fredag ska vi skriva historia och förbjuda kärnvapen, säger Gabriella Irsten.

Sverige deltar som enda nordiskt och ett av få europeiska länder under förhandlingarna.

  • Det är viktigt att Sverige är här och deltar i förhandlingarna. Utrikesminister Margot Wallström har visat sitt stöd för förhandlingarna och tidigare sagt: ”Framtiden kan inte byggas på rädsla; En hållbar fred kan inte byggas med kärnvapen”. Nu ser vi fram emot att Sverige säger ja till avtalet på fredag och sedan signerar, ratificerar och implementerar det så snart som möjligt, säger Josefin Lind.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är på plats på förhandlingarna vid FN i New York.