Debatt: Upp till bevis för regeringens nedrustningsambitioner

Regeringen har sagt att de ska driva på för kärnvapennedrustning inom Nato och har samtidigt meddelat att dom kommer att skicka in en ansökan utan krav. Vi menar att om Sverige vill fortsätta att vara en röst för nedrustning kommer regeringen vara tvungna att kämpa hårt. Det mest heltäckande sättet att göra detta är att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
Vi skriver tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen på Altinget: ”Upp till bevis: skriv på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen