Pressmeddelande: 35 686 namn mot kärnvapen till Ann Linde

Fem organisationer överlämnar på tisdagen 35 686 namnunderskrifter till stöd för FN-avtalet mot kärnvapen till utrikesminister Ann Linde. Överlämnandet sker vid ett möte på UD i Stockholm. 

De fem fredsorganisationerna Greenpeace, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds, Svenska läkare mot kärnvapen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet har under lång tid verkat för att Sverige ska ansluta sig till FN-avtalet om förbud mot kärnvapen från 2017. Som ett led i arbetet har de genomfört namninsamlingar med kravet att regeringen ansluter sig till avtalet och därmed fortsätter i svensk nedrustningstradition. Nu överlämnas listorna till utrikesminister Ann Linde. Det sker i samband med ett möte för civilsamhällesorganisationer på tisdag den 11 februari kl 11.00-12.00 som Utrikesdepartementet kallat till inför bland annat vårens översyn av icke-spridningsfördraget. 

Överlämnandet av namnlistorna är en gemensam och tydlig markering som tillsammans med tidigare opinionsundersökningar visar att det finns ett utbrett folkligt stöd för att Sverige ansluter sig till FN-avtalet, säger Eva Rundgren Forsberg, tillförordnad generalsekreterare i Svenska FN-förbundet som har samlat 5 860 namn på webbplatsen https://nejtillkarnvapen.nu/. 

Regeringen meddelade i somras att Sverige tills vidare ställer sig utanför FN-avtalet trots att man röstade för avtalet i FN i juli 2017. 24 700 namn till stöd för FN-avtalet har tidigare presenterats för den förra utrikesministern Margot Wallström. På tisdagen kompletteras dessa med ytterligare 10 986 namn. 

Kontaktpersoner 

Svenska FN-förbundet: Jens Petersson, senior rådgivare i freds- och nedrustningsfrågor, telefon 070-770 25 82. 

Greenpeace: Rolf Lindahl, Climate and Energy Campaigner, 070-397 58 70 

Svenska Freds: Agnes Hellström, ordförande, tel 070-954 05 13 

Svenska Läkare mot Kärnvapen: Josefin Lind, generalsekreterare, tel 073-803 05 07 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet: Victoria Frisk Garcia, kommunikationsansvarig, 073-600 38 19