Pressmeddelande: ICAN får Nobels fredspris 2017!

Alldeles nyss meddelade norska nobelkommittén att årets fredspris går till den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN. Kommittén uppmärksammar ICAN:s avgörande roll för att 122 stater i somras röstade igenom ett globalt avtal som förbjuder bland annat innehav, användning, hot om användning och produktion av kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen har varit drivande i ICAN-arbetet i Sverige i många år och sitter även i ICAN:s internationella styrgrupp. Den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen lanserade ICAN för 10 år sedan och vi är således mycket stolta, glada och tacksamma att kommittén har uppmärksammat denna viktiga kampanj och dess arbete för en kärnvapenfri värld.

  • Som medlem i den internationella styrgruppen har vi varit djupt engagerade i kampanjen och är mycket glada över det erkännande som nobelkommittén visar genom att ge priset till ICAN. Civilsamhället kan, och har bevisligen en viktig roll att spela i den globala nedrustningen, säger Josefin Lind generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

ICAN:s insats har varit avgörande i arbetet för ett förbud mot kärnvapen och den norska nobelkommittén har mycket riktigt uppmärksammat detta. Tillsammans med några stater har ICAN omvandlat diskussionen kring kärnvapen till att fokusera på de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen. På basis av dessa konsekvenser omfattas även kärnvapen nu av en FN-konvention som förbjuder dem.

  • FN-konventionen mot kärnvapen är ett väldigt viktigt verktyg i arbetet för en kärnvapenfri värld och det största steg som tagits på flera decennier. Som läkare finns det inget vi kan göra vid ett kärnvapenkrig och därför har vi i över 35 år verkat för att förebygga kärnvapenkriget genom att verka för nedrustning, säger Andreas Tolf ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.

När den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 levde vi under det kalla kriget och kärnvapenhotet var i allas medvetande. Idag moderniserar kärnvapenstaterna och upprustar sina arsenaler. Experter menar att kärnvapenhotet är lika stort idag som under kalla kriget, därför är det viktigt att nobelkommittén uppmärksammar civilsamhällets avgörande roll i arbetet för avspänning, nedrustning och skapandet av internationella normer.