Press: Regeringen har inget stöd för sin politik

I en debatt igår söndag efterfrågade Miljöpartiet en lagstiftning mot kärnvapen på svensk mark, något som försvarsministern svarade att en sådan lag inte behövs eftersom Sveriges position är tydlig. Vi menar tvärtom, att Sveriges position är svag och otydlig. Läs vårt pressmeddelande!

Regeringen har inget stöd för sin politik – En majoritet vill se en policy mot kärnvapen på svensk mark

Regeringens hållning, att inte lagstifta mot kärnvapen på svensk mark saknar förankring hos svenska folket. En opinionsundersökning som Novus har gjort på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen i december 2023 visar att en majoritet av svenskarna (66%) tycker att kärnvapen inte ska kunna placeras i Sverige och att det bör skrivas en policy som utesluter detta. Stödet för regeringens linje är samtidigt lågt (18%), lika lågt som de som svarat att de inte vet vad de tycker.

– Det är stor skillnad på att som regeringen och Socialdemokraterna säga att det inte finns skäl att ha kärnvapen i Sverige och att, som svenska folket vill, ha lagstiftning mot i kärnvapen i Sverige. Det är också väldigt otydligt vad och vem som definierar krigsfara och när en svensk hållning om att inte ha kärnvapen på svenskt territorium i fredstid slutar att gälla, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

I en debatt igår söndag efterfrågade Miljöpartiet en lagstiftning mot kärnvapen på svensk mark, något som försvarsministern svarade att en sådan lag inte behövs eftersom Sveriges position är tydlig. Vi menar tvärtom, att Sveriges position är svag och otydlig.

– Det är dags att regering agerar i enlighet med folkviljan! Muntliga uttalanden mot kärnvapen räcker inte. Opinionsundersökningen visar att svenska folket förstår detta och att inställningen att inte skriva någon policy eller lagstifta för att hindra att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige saknar stöd hos svenska folket, säger Vendela Englund Burnett, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

I övriga nordiska länder finns skriftliga policys eller lagstiftning mot kärnvapen i både freds- och krigstid. Regeringen Kristersson har upprepade gånger sagt att de avser följa nordiska länders exempel, men detta har hittills inte skett då skrivningar mot kärnvapen fattas både i försvarssamarbetsavtal och Natoansökan.

Läs vårt underlag här: Majoritet vill ha policy som förbjuder kärnvapen i Sverige

KONTAKT 

Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin. 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org .

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org