Aktuellt

Press: Regeringen tystar röster för fred och nedrustning

Idag kom beskedet vi befarat ett tag. Regeringen kapar allt stöd till civilsamhällesorganisationer som arbetar för fred och nedrustning. Det stöd som riksdagen för hundra år sedan instiftade är nu avskaffat av regeringen. Läs vårt pressmeddelande.

Läs hela

Press: Framgångar i FN för en kärnvapenfri värld

Nyss avslutades FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte på FN i New York. Staterna har antagit en politisk deklaration och en rapport för framsteg för en värld utan kärnvapen. Vi i Läkare mot Kärnvapen har däremot varit på plats på FN under veckan och följt förhandlingarna.

Läs hela

IPPNW:s uttalande på TPNW:s andra statspartsmöte

Vid FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte som pågår på FN i New York höll den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), ett anförande under den allmänna debatten om den moraliska och yrkesmässiga skyldigheten att kräva och arbeta för en framtid utan kärnvapen.

Läs hela

Press: Sverige ignorerar samtal om kärnvapennedrustning

FN bjuder in världens stater för att sätta kärnvapennedrustningen och ambitionen om en kärnvapenfri värld högst upp på agendan. Idag, måndag 27 november, börjar kärnvapenförbudets andra statspartsmöte och för första gången någonsin står Sverige utanför multilaterala diskussioner om kärnvapennedrustning. Läs vårt pressmeddelande.

Läs hela

Blogg: Sveriges bänk är tom när stater diskuterar nedrustning

Om bara några dagar samlas medlemsstaterna till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen på FN i New York för konventionens andra statspartsmöte. Sverige har nu meddelat att de inte kommer att observera mötet såsom de gjorde på förra årets möte. Detta kan inte annat än ses som ytterligare ett steg i nedmonteringen av nedrustningspolitiken. Sveriges beslut är under all kritik. För första gången någonsin står Sverige utanför multilaterala diskussioner om kärnvapennedrustning och det rimmar illa med regeringens uttalande om att Sverige även som Natoland kan arbeta för kärnvapennedrustning.

Läs hela

Press: Ryssland lämnar provstoppsavtalet

Ryska Duman har röstat igenom ett förslag om att dra tillbaka sin ratificering av det fullständiga provstoppsavtalet (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). Nu har även president Putin signerat en ny lag som gör det möjligt för landet att genomföra nya prov av sin kärnvapenarsenal. Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer agerandet och uppmanar Ryssland att genast åter ansluta sig till avtalet.

Läs hela

Press: Är Natos artikel 5 en garant eller skyldighet?

Sveriges ansökan till Nato innebär en historisk förändring då Sverige, som har en lång tradition av stark opinion och arbete mot kärnvapen, ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin. En ny delrapport från Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen förklarar Natos uppbyggnad och styrning, samt vad det kan innebära för Sverige. Nu släpper vi en delrapport som syftar till att bidra med kunskap och information om hur Nato är uppbyggt. Läs mer här!

Läs hela

Blogg: Regeringens arbete för nedrustning duger inte!

Idag är det FN:s internationella dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Denna dag hade vi önskat inte skulle behövt finnas men har blivit viktigare än någonsin bara det senaste året. I dessa tider då kärnvapenhotet har ökat markant har Sverige istället för att ta avstånd från kärnvapen och stärka nedrustningsarbetet uttalat stöd för Natos kärnvapenhot och att så länge det finns kärnvapen ska Nato vara en kärnvapenallians.

Läs hela

Article: Lack of representation led to new engagement

There is growing interest in nuclear weapons and disarmament. We spoke to Uzo Ohanyere, one of the founders of the African organization Nyuklia Eureka. This article was first published in Swedish in our member journal number 172, September 2023.

Läs hela

Göteborg: Bokmässan 28/9 – 1/10

Kom och träffa oss på Bokmässan i Göteborg 28 september till 1 oktober! Vi kommer att ha en monter vid Globala torget och anordna ett seminarium den 29 september. Läs mer här!

Läs hela

Press: Policy otillräckligt för att stoppa kärnvapen i Sverige

Sveriges ansökan till Nato innebär en historisk förändring då Sverige, som har en lång tradition av stark opinion och arbete mot kärnvapen, ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin. När den internationella dagen mot kärnvapentester uppmärksammas den 29 augusti släpper Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen en delrapport som visar att den ställning som hittills tagits mot kärnvapen på svenskt territorium i fredstid är otillräcklig för att förhindra att så ändå sker.

Läs hela

Blogg: Vem ska rädda Icke-spridningsavtalet?

En känsla av déjà vu infinner sig. För vilken gång i ordningen är det vi lyssnar på dessa anföranden utan att de faktiskt tar oss framåt? Ändå är något som lockar, kanske en förhoppning om en möjlighet att det ska gå bättre denna gång. Men det är ändå den stora tröttheten som ligger som en våt filt över den första förberedande kommittén för icke-spridningsavtalets (NPT) elfte cykel. Tyvärr, och kanske som väntat, kom inte staterna överens om ens en sammanfattning eller arbetspapper från det två veckor långa mötet.

Läs hela

ICAN välkomnar ny generalsekreterare

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) har äran att välkomna Melissa Parke, tidigare rättslig expert på FN och minister i Australien, som ny generalsekreterare för ICAN. Melissa Parke kommer att tillträda sin tjänst hos ICAN i september.

Läs hela

Tal på Hiroshimadagen i Stockholm, 2023

På Hiroshimadagen i Storkyrkan höll Läkare mot Kärnvapens vice ordförande, Benny Petersson tal för att hedra offren för bombningarna av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki 1945. Läs talet här!

Läs hela

78 år senare är kärnvapenhotet fortfarande akut

Den 6 augusti 1945 klockan 08.15 ödelades den japanska staden Hiroshima av en atombomb. Tre dagar senare mötte Nagasaki samma öde. 78 år senare är kärnvapen åter i rampljuset och risken för kärnvapenkrig är den största sedan kalla kriget, trots att vi med facit i hand vet vilket enormt lidande och förödelse de två atombomberna orsakat.

Läs hela

Årets Anti-atombombsdiplom till Agnes Hellström

Aktivisten och författaren Agnes Hellström tilldelas Svenska Läkare mot Kärnvapens anti-atombombsdiplom 2023 för att i många år ha varit en stark röst mot kärnvapen i samhällsdebatten. Diplomet delas ut på Hiroshimadagen den 6 augusti.

Läs hela

Uttalande av IPPNW, NPT 2023

På den första förberedande kommittén av Icke-spridningsavtalet (NPT RevCon) i Wien höll International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, ett uttalande. Läs mer här!

Läs hela

Över 100 medicinska tidskrifter uppmanar till avskaffande av kärnvapen

Över 100 medicinska tidskrifter har utfärdat en gemensam uppmaning om att vidta omedelbara åtgärder för att minska risken för kärnvapenkrig och uppmanar alla stater att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. I en tid av krig i Europa och ökade spänningar på Koreahalvön understryker ledarna för den medicinska tidskrifterna att all användning av kärnvapen skulle vara katastrofal för mänskligheten. Läs ledaren här.

Läs hela

Nuclear sharing: Turkiet

Troligtvis placerades det ut kärnvapen i Tur­kiet redan under 1950­-talet i samband med att Turkiet blev medlem i Nato. Uppskattningsvis handlar det om ungefär 50 stycken kärnvapen på militärbasen Incirlik. Turkiet skiljer sig en del från övriga värdstater då ansvaret över de utplacerade kärnvapnen aldrig kommer lämnas över till turkisk militär. Läs vår intervju med Derman Boztok från Turkiet!

Läs hela

Press: Vi utreder konsekvenserna av svenskt Natomedlemskap

Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen utreder konsekvenserna av svenskt Natomedlemskap. För att förstå och reda ut frågetecken kring bland annat kärnvapen på svensk mark och Natos inverkan på nedrustningspolitiken kommer vi till hösten att släppa delrapporter om frågorna som utreds. I december lanseras rapporten i sin helhet. Läs vårt gemensamma pressmeddelande! 

Läs hela

Nuclear sharing: Belgien

Det finns omkring 10–20 amerikanska kärnvapen utplacerade på Kleine Brogel-flygbasen vilka har varit placerade där sedan 1963. Läs vår intervju med Bram Schulte från Belgien.

Läs hela

Nuclear sharing: Tyskland

I Tyskland har utländska kärnvapen varit utplacerade sedan 1950-talet. Under kalla kriget stationerade tre kärnvapenstater kärnvapen på tysk mark: USA i Västtyskland 1955, Sovjetunionen i Östtyskland 1958–1991 och Storbritannien i (Väst)Tyskland 1972–1998 genom Nato, sammanlagt på förmodligen mer än 200 platser. Exakta uppgifter om platser, antal och tidsramar har inte offentliggjorts. Läs vår intervju med Maren Vieluf, policykonsult för ICAN.

Läs hela

Nuclear sharing: Nederländerna

I Nederländerna finns det mellan 15–20 amerikanska kärnvapen som är stationerade på flygbasen Volkel, sedan början av 1960-talet. Tidigare hade Nederländerna en mer omfattande uppgift att hantera och bära Natos kärnvapenrelaterade del, men nu är det dessa vapen kvar, sedan kalla kriget. Läs vår intervju med Alejandra Muños från Nederländerna.

Läs hela

Kärnvapenexperter till Stockholm 13/6

Den 13 juni kommer tre av världens främsta kärnvapenexperter till Stockholm, Hans Kristensen från Federation of American Scientists och Grete Lauglo Østern från Norsk Folkehjelp och redaktör för Nuclear Weapons Ban Monitor och Dr Stuart Casey-Maslen som forskar och undervisar om folkrätt och nedrustning vid universitetet i Pretoria, för att prata om upprustning, utplacering av kärnvapen i Europa och möjligheter för nedrustning.

Läs hela

Krönika: En nationell identitet i förändring

Från neutralitet till allianspartner – om Natomedlemskap och den svenska självbilden. En krönika av Emma Rosengren, filosofie doktor och lektor inom internationella relationer vid Stockholms universitet.

Läs hela

Hiroshimadagen 2023

I vanlig ordning uppmärksammar Svenska Läkare mot Kärnvapen Hiroshimadagen den 6 augusti. Bland annat kommer 2023 års Anti-atombombsdiplom att delas ut i Stockholm. Läs mer om våra arrangemang nedan.

Läs hela

Är du vår nya styrelseledamot?

Nu söker Svenska Läkare mot Kärnvapen nya styrelseledamöter! Som styrelseledamot i organisationen får du en unik inblick i dagsaktuella frågor, politik och nedrustning. Välkommen att höra av dig till valberedningen för mer information!

Läs hela

Artikel: Kärnvapenkrig och livsmedelssäkerhet

Fem klimat- och havsforskare har undersökt vilka effekter klimatchocker skulle ha på det globala livsmedelssystemet. Genom att koppla samman globala klimat-, grödo- och fiskemodeller kan vi börja förstå omfattningen av den livsmedelskris som kan uppstå efter ett kärnvapenkrig. Denna artikel har publicerats i Läkare mot Kärnvapen 170, februari 2023.

Läs hela

Webinar: Allt du (inte) vill veta om hur kärnvapen påverkar klimatet

Att ett kärnvapenkrig skulle innebära katastrofala konsekvenser inga nyheter. Men hur påverkas klimatet av ett kärnvapenkrig och vad blir de efterföljande konsekvenserna för den globala matproduktionen? På vilket sätt påverkas haven av ett ”begränsat” kärnvapenkrig och ett fullskaligt kärnvapenkrig? Välkommen på ett webinar om allt du (inte) vill veta om hur kärnvapen påverkar klimatet!

Läs hela

Stockholm: Seminarium 10/5

Välkommen på seminarium den 10 maj kl. 18.00 på ABF i Stockholm: Internationell Utblick: Sverige och Nato – blir vi tryggare i Sverige och Finland med Natos kärnvapen?

Sveriges och Finlands Natomedlemskap innebär en förändrad utrikes och säkerhetspolitik, det innebär en ny identitet. Men vilka är ländernas nya åtaganden och vad förväntas länderna ta ansvar för? Är det möjligt att begära undantag från vissa skyldigheter? Läs mer här.

Läs hela

Blogg: Läkare prisas för arbete mot kärnvapen

IPPNW:s tidigare ordförande Ira Helfand prisas för sitt arbete med ”att erkänna och hylla [hans] passionerade och icke-våldsamma kamp för att förhindra att mänskligheten faller offer för kärnvapnens fasor”. Talet Helfand höll under prisceremonin skänker hopp. Läs vår senaste blogg och se prisutdelningen här!

Läs hela

Uttalande: Ansvarslöst att ytterligare sprida kärnvapen i Europa

Nyligen uttalade Rysslands president Vladimir Putin att han förbereder för att utplacera ryska kärnvapen i Belarus. Att i detta riskfyllda läge tala om att flytta kärnvapen riskerar att eskalera den pågående konflikten ytterligare. Ryssland bör genast dra tillbaka sina planer på att utplacera kärnvapen i Belarus.

Läs hela

Intervju: ”Finns inget skyddsparaply”

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har tagit fram en ny rapport om strålskyddskonsekvenser av radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner. Rapporten fokuserar på effekterna av en kärnvapenexplosion och är en del av uppbyggnaden av totalförsvaret. Vi intervjuas i tidningen Syre.

Läs hela

Blogg: Medicinska effekter negligeras när myndigheter och departement pratar kärnvapen

Den 6 mars anordnade Folk och Försvar ett seminarium med titeln Paradigmskifte i kärnvapenfrågan? med frågeställningar som hur Sverige arbetar med nedrustning och icke-spridning idag och vilka förändringar av svensk kärnvapenpolitik kan komma att ske med anledning av ett fullvärdigt medlemskap i Nato samt vilken roll spelar kärnvapen i modern krigföring i och med kriget i Ukraina. Läs vår medlems blogg om seminariet här!

Läs hela

Uttalande: Ett år av krig i Ukraina

Idag är årsdagen av Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Vi står med den ukrainska befolkningen och ser med fasa hur civilbefolkningen drabbas hårt. Vi oroas över de hot om användning av kärnvapen som upprepats kontinuerligt under detta år och attackerna mot och de ökade riskerna för Ukrainas kärnkraftsanläggningar.

Läs hela

Oslo: ICAN Act On It Forum

9-10 mars samlas civilsamhället och parlamentariker i Oslo för att lära sig mer om kärnvapen och dess humanitära konsekvenser. Läs mer här och köp din biljett idag!

Läs hela

Demonstration 19/2 Stockholm

FRED OCH FRIHET FÖR UKRAINA – Stoppa Rysslands krig!

Var med och stå upp mot kriget och Rysslands kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten. Den 19/2 samlas vi på Odenplan i Stockholm för att kräva fred och frihet för Ukrainas folk. Läs mer nedan!
Läs hela

Blogg: Inga visioner för nedrustning i utrikespolitiska deklarationen

Regeringens första utrikespolitiska deklaration är nu avlämnad och uppläst av utrikesminister Tobias Billström. Av det 20 minuter långa anförandet ägnades knappt en halv minut åt världens stora ödesfråga – kärnvapen. Nyligen flyttade Bulletin of Atomic Scientists fram domedagsklockan till 90 sekunder före midnatt – det allra närmaste världen har varit den totala katastrofen någonsin. Detta baserades bland annat på Putins frekventa hot om att använda kärnvapen, att nya Start mellan USA och Ryssland är under hot och att inga andra bilaterala nedrustningsavtal de båda kärnvapenstormakterna emellan längre finns. Om detta nämner utrikesministern inget.

Läs hela

Blogg: Etisk stress och kärnvapen

Etisk stress beskriver det obehag som uppstår när någon inte agerar i linje med det de tycker är rätt. Det kan handla om att inte hjälpa en person fastän du velat eller att se någon lida. Vi har pratat med vår medlem Clara Brune om hur etisk stress skulle påverka läkare och vårdpersonal vid en kärnvapenexplosion.

Läs hela

Pressmeddelande: Kärnvapenhotet är mer överhängande är någonsin

Domedagsklockan närmar sig midnatt, den symboliska klockan, som presenterades idag, står nu på 90 sekunder till midnatt. Inte ens under kalla kriget när upprustningen var som värst var hotet om total förintelse så nära som nu. Forskarna på Bulletin of the Atomic Scientists har i över 75 år påvisat hur kärnvapenhotet och sedermera även klimathotet och oroväckande teknologi för mänskligheten allt närmare undergången. Sverige och övriga stater måste ta varningen på allvar och agera.

Läs hela

Insändare: Det går inte att förbereda sig på en kärnvapenattack

Den 21/1 kom en artikel i Dagens Nyheter om att ”Försvaret förbereder sig på rysk kärnvapenattack” och försvarsstabschefen uttryckte att försvaret har ”både kunskap och ”förmåga” att hantera konsekvenserna av en kärnvapenattack. Uttalandet visar på okunskap om kärnvapen och deras fasans­fulla konsekvenser. Läs vår insändare i DN 24/1 ”Det går inte att förbereda sig på en kärnvapenattack”. 

Läs hela