Press: Är Natos artikel 5 en garant eller skyldighet?

Sveriges ansökan till Nato innebär en historisk förändring då Sverige, som har en lång tradition av stark opinion och arbete mot kärnvapen, ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin. En ny delrapport från Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen förklarar Natos uppbyggnad och styrning, samt vad det kan innebära för Sverige. Nu släpper vi en delrapport som syftar till att bidra med kunskap och information om hur Nato är uppbyggt. Läs mer här!

Natos uppbyggnad och tradition väcker flera frågetecken vad gäller såväl tillgången till militärt stöd enligt artikel 5 samt hur mycket självbestämmande varje land egentligen har. Nu släpper Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen en delrapport som syftar till att bidra med kunskap och information om hur Nato är uppbyggd.

– Sverige har sökt medlemskap i en kärnvapenallians utan att det gjorts tillräcklig analys av vad detta innebär. Med den här delrapporten vill vi synliggöra för allmänheten hur Nato som allians fungerar och vilka skyldigheter det kan komma med. Att få stöd genom Natos artikel 5 kommer med motkrav. Nu handlar det om vad Sverige kommer att vara tvungna att ge Nato, säger Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå. 

En av de tyngst vägande argumenten i den korta debatt som föregick Sveriges ansökan till Nato handlade om behovet av säkerhetsgarantier genom Nato, men få har insyn i hur alliansen fungerar i praktiken. Delrapporten från Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen förklarar Natos uppbyggnad och styrning, samt vad det kan innebära för Sverige. Delrapporten lyfter också att det finns frågetecken kring om artikel 5 är en garant för militärt stöd i en situation av väpnad konflikt. 

Sveriges deltagande i Natos kärnvapendoktrin är en fråga som fick relativt lite utrymme i Natodebatten förra året. Ett svenskt åtagande till kärnvapendoktrinen kan innebära att Sverige kommer delta i att öva på att använda och hantera kärnvapen. Ett enda kärnvapen över en storstad kan döda hundratusentals människor. 

– Vi tycker det är viktigt att förstå vad Nato är för allians och vad det innebär för Sveriges möjligheter att ta självständiga beslut. Därför hoppas vi att denna del av vår rapport kan bringa ljus i frågan om Natos uppbyggnad och hur beslut fattas inom alliansen, säger Vendela Englund Burnett, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Delrapporten är en del av en längre rapport som utreder obesvarade frågor och luckor om vad det innebär att gå med i Nato. Arbetet med rapporten, som lanseras i sin helhet i december, drivs gemensamt av Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Läs rapporten här: Natos artikel 5: garant eller skyldighet?

Kontakt: 

Josefin Lind, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07, josefin.lind@slmk.org
Maja Landin, Pressekreterare, Svenska Freds, 070-763 48 57, maja.landin@svenskafreds.se