Försvarsministern pratar kärnvapen på folk och försvars rikskonferens

Idag, måndag, talade försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Hultqvist underströk vikten av att bevara och stärka folkrätten kring kärnvapen, särskilt som hotet om kärnvapenanvändning nu ökar. Regeringen menar att arbetet för nedrustning och en stärkt norm mot kärnvapen ska ske inom icke-spridningsavtalet, NPT, och tar sikte på vårens stora förhandlingar inom avtalet.

Erfarenheter från flera tidigare försök visar dock att NPT inte räcker för att nå nedrustning. FN:s kärnvapenförbud förhandlades fram år 2017 för att stärka normen mot kärnvapen och bidra till genomförandet av NPT:s bestämmelser om nedrustning. Trots detta har Sverige ännu inte skrivit under kärnvapenförbudet – något som enligt Läkare mot Kärnvapen borde omprövas, särskilt idag när riskerna kring kärnvapen ökar akut.
Läs mer om vår analys inför de kommande förhandlingar i NPT här.
Läs intervjun med Hultqvist på Aftonbladet.