Ny rapport: Ett medelstort kärnvapen skulle räcka för att slå ut hela Stockholm

En av sju stockholmare kommer att dö eller skadas om ett medelstort kärnvapen släpps över Stockholm, det visar en ny rapport från Svenska Läkare mot Kärnvapen. Rapporten synliggör hur sjukvården omedelbart skulle kollapsa och hur detta scenario är omöjligt att ha beredskap inför. Stockholms knappt 9 000 läkare och 2 500 vårdplatser skulle behöva räcka till omkring 250 000 skadade.

I rapporten Förebygga är enda medicinen”, framtagen av Svenska Läkare mot Kärnvapen, kartläggs den svenska sjukvårdens kapacitet att hantera ett scenario där ett enda medelstort kärnvapen exploderar över Stockholm. Den synliggör en humanitär katastrof där omkring 250 000 människor, en av sju stockholmare, kan behöva akut sjukhusvård samtidigt. Det är 80 gånger fler än det högsta antalet covidpatienter som hittills vårdats samtidigt på sjukhus, i hela Sverige.

– Rapporten synliggör det vi läkare redan vet: att det är omöjligt för sjukvården att hantera de humanitära konsekvenserna vid en kärnvapenexplosion. Ingen stad har tillräckligt med läkare och vårdplatser för hundratusentals skadade. Jag som är akutläkare skulle knappt kunna rädda en enda, om jag ens överlevde själv. Det enda vi kan göra är att arbeta förebyggande för att det aldrig mer ska hända, genom total nedrustning av kärnvapen, säger Åsa Lindström, specialistläkare Akutsjukvård från Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Rapporten visar i korthet:

  • I Stockholm finns cirka 10 000 läkare och 22 000 sjuksköterskor, men många skulle själva dö eller skadas så svårt att de inte kan arbeta.
  • I rapportens scenario skulle inte ens 9 000 läkare och knappt 20 000 sjuksköterskor bli kvar att vårda omkring 250 000 patienter. Varje överlevande läkare skulle ha ansvar för att behandla 28 patienter samtidigt.
  • Tre av Stockholms sju akutsjukhus skulle vara i ruiner och många av regionens cirka 3 700 vårdplatser bli obrukbara. Under coronapandemin har det i hela Sverige som mest vårdats 558 covidpatienter samtidigt på IVA. Vid en kärnvapenexplosion skulle patienterna som behöver intensivvård vara tio- kanske hundratusentals.
  • Tusentals allvarligt brännskadade skulle behöva specialistvård, men vid Sverige två brännskadecentrum finns bara kapacitet att vårda 16–25 brännskadepatienter.

För ett år sedan trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft och hittills har närmare 60 länder gått med. Konventionen är det första internationella avtal som helt förbjuder kärnvapen. Sverige har än så länge valt att stå utanför, trots att en nyligt gjord opinionsundersökning visar att 4 av 5 vill att Sverige går med.

– Det vi läkare inte kan bota, arbetar vi för att förebygga. Så länge kärnvapen finns kommer katastrofen förr eller senare att inträffa och göra mardrömsscenariot som rapporten synliggör till verklighet. Nu måste Sverige arbeta förebyggande genom att ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och öka pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta, säger Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialistläkare i Allmänmedicin.

Läs hela rapporten här:

Förebygga är enda medicinen, 2022

 

Fakta om kärnvapen

I rapportens scenario används ett kärnvapen med en sprängstyrka på 100 kiloton TNT, att jämföra med de kärnvapen som sprängdes över Hiroshima och Nagasaki med 15 respektive 21 kiloton TNT. Dagens kärnvapen har en sprängstyrka på mellan 300 ton och 5 megaton TNT medan majoriteten av Rysslands och USA:s kärnvapen ligger på 100 till 800 kiloton TNT. 

Kontakt:

Vendela Englund Burnett, specialistläkare i allmänmedicin och ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org

David Victorin, ST-läkare öron, näsa, hals och vice ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-728 34 26, david.victorin@slmk.org

Åsa Lindström, specialistläkare i akutsjukvård och styrelseledamot Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-663 11 40, asa.lindstrom@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07, Josefin.lind@slmk.org

 

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens humanitära konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.