Pressmeddelande: Läkarförbundets ordförande mottagare av Läkare mot Kärnvapens Anti-atombombsdiplom 2018