Ett ja till Nato måste leda till stärkt arbete för kärnvapennedrustning

Med anledning av Socialdemokraternas besked idag om att de anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato framställer Svenska Läkare mot Kärnvapen flera krav inför ansökan och medlemskapet. Detta för att värna Sveriges decennier långa tradition av territoriell kärnvapenfrihet, rätt att driva självständig nedrustningspolitik och att kärnvapen aldrig någonsin får vara en del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Svenska Läkare mot Kärnvapen ställer följande krav inför en ansökan om medlemskap i Nato:

  • Det blir av yttersta vikt att Sverige skyndsamt ratificerar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Detta för att säkerställa att Sverige tar avstånd från alla kärnvapenrelaterade aktiviteter inom Nato och från kärnvapenavskräckning samt inte underkastar sig några positiva säkerhetsgarantier, även som Natomedlem.
  • Sverige ska inte tillåta någon form av nuclear sharing: inga kärnvapen får placeras på svensk mark eller föras in på svenskt territorium – varken i freds- eller krigstid. Nato-länderna Spanien och Litauen har nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen i freds- och krigstid. Eftersom Sverige inte har någon sådan lagstiftning bör detta klargöras, förslagsvis genom nationell lagstiftning. Finland har redan en sådan lagstiftning på plats. Sverige bör komplettera sådan lagstiftning med ett uttalande om att kärnvapen aldrig får införas på svenskt territorium, under några omständigheter.
  • Sverige ska aldrig vara med och planera, förbereda eller öva inför att använda kärnvapen.
  • Sverige ska förbehålla sig rätten att inte stå bakom Natos uttalanden om kritik mot FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
  • Sverige ska förbehålla sig rätten att inte stödja Natos uttalanden om att så länge kärnvapen finns kommer Nato att vara en kärnvapenallians, såsom exempelvis uttrycktes i Natos strategiska koncept från 2010.