Aktuellt

Blogg: 2022 – Ett intensivt och utmanande år

2022, året då kärnvapenhotet åter blev aktuellt. ”Var försiktig med vad du önskar dig – det kan bli verklighet.” Ett vist råd, som vi som önskat att fler skulle förstå att världen måste befrias från detta existentiella hot haft anledning att begrunda detta år, när vår kunskap efterfrågats som aldrig förr. För inte hade vi väl trott att detta skulle ske på grund av krig i Europa och hot om kärnvapenanvändning.

Läs hela

Julstängt på kansliet

Kansliet har stängt över jul och nyår. Vi är tillbaka den 9 januari. Vid brådskande ärenden, skicka ett mail till info@slmk.org.

God jul och gott nytt år!

Läs hela

Pressmeddelande: Svenska pengar fortsätter att finansiera kärnvapen

Medan risken för kärnvapenkrig är större än på mycket länge väljer svenska investerare att fortsätta finansiera kärnvapenindustrin. Däribland den statliga pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, som investerar en kvarts miljard kronor i kärnvapenbolag och därmed låter svenska pensioner bidra till den alltmer hotfulla kärnvapensituationen.

Läs hela

Blogg: Vi räknar med tillgång till vård, även när katastrofen är ett faktum

Blir vi sjuka eller skadade räknar vi med tillgång till kvalificerad vård. Adekvat vård för akuta tillstånd är en självklarhet, precis som specialistkompetent personal och avancerad utrustning för vård och undersökningar. Vad skulle hända om det en vanlig fullspäckad dag plötsligt kom hundratusentals patienter med svåra brännskador, krosskador, blödningar och strålskador? Samtidigt som det inte längre fanns vägar, elektricitet, utrustning eller personal med rätt utbildning?

Läs hela

Pressmeddelande: Regeringen måste tydliggöra att Sverige ska förbli kärnvapenfritt

Enligt ett nytt lagförslag kommer Finland tillåta att kärnvapen kan placeras och införas på finskt territorium. Finland har idag en lag från 1987 om att ”Där förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana” vilken man nu avser riva upp till förmån för att öppna för möjligheten att införa kärnvapen på finsk mark. Sverige har inte någon lag emot detta, men regeringspartierna tydliggjorde i våras att kärnvapen på svensk mark ändå inte är aktuellt. Därför menar vi att regeringen nu måste tydliggöra att det fortfarande är svensk policy att inga kärnvapen kommer att tillåtas i svenskt territorium, vare sig i freds- eller krigstid.

Läs hela

Intervju: Att förebygga är enda medicinen

Vår ordförande Vendela Englund Burnett intervjuades i tidningen Syre i söndags, 25 september, med anledning av vår manifestation vid Mynttorget i Stockholm. Läs intervjun här: Att förebygga är enda medicinen

”– Politikerna har som uppdrag och ansvar att skydda oss och det här är en viktig del av det. Vi måste upprätthålla tabut kring kärnvapen, det får inte normaliseras eller legaliseras. Det finns inga “goda” kärnvapen, som folk ibland vill påstå när de pratar om taktiska kärnvapen eller precisionsvapen. Kärnvapen är ett hot mot oss alla, säger Vendela Englund Burnett.”

Läs hela

Pressmeddelande: Nya riksdagen möts av ett nio meter högt kärnvapenmoln

Den 26 september tillträder den nya riksdagen – samma dag är det FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. De nyvalda riksdagsledamöterna kommer att mötas av ett nio meter högt svampmoln – en påminnelse från fem fredsorganisationer om det akuta behovet av att arbeta för kärnvapennedrustning.

Läs hela

Debatt: ”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande. Vi skriver tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska FN-förbundet och Kristna Fredsrörelsen på Altinget debatt idag, fredag 23 september.

Läs hela

Fler stater ansluter sig till kärnvapenförbudet

Ytterligare fem stater har signerat och två stater har ratificerat FN:s kärnvapenförbud. En dag efter att Rysslands president Vladimir Putin återigen hotat om att använda kärnvapen ser vi ett tydligt motstånd mot kärnvapenhotet.

Läs hela

Rysslands kärnvapenhot ökar risken för kärnvapenkrig

Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer det ökade kärnvapenhotet från Ryssland. President Putin förtydligade i onsdags att ett hot mot Ryssland kan komma att bemötas med kärnvapen. Detta ännu tydligare kärnvapenhot står i kontrast till det uttalande som Ryssland, tillsammans med Frankrike, Kina, Storbritannien och USA gjorde i januari i år om att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas och därför aldrig får utkämpas. Putin sade att hotet är en respons på ”hot om att använda kärnvapen mot Ryssland, från ledare i Natoländer”. Det påvisar hur bräcklig situationen är och att användandet av kärnvapen skulle kunna bli en verklighet.

Läs hela

Träffa oss på ST-dagarna i Visby!

Den 14-16 september kan du träffa oss när Svensk förening för allmänmedicin arrangerar ST-dagar i Visby! Temat är “Kris och Utveckling” och vi är på plats för att berätta om vårt arbete för att avskaffa kärnvapen och varför läkare behövs i det arbetet.

Är du på plats?
Kom förbi oss för en pratstund – och tipsa gärna kollegor som ska delta!

Läs hela

Pressmeddelande: Nordkorea trappar upp kärnvapenhotet

Samtidigt som kärnvapenhotet aldrig varit allvarligare utropar sig Nordkorea nu till officiell kärnvapenstat och ger militären rätt att utföra en kärnvapenattack om landets ledarskap attackeras. Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer kraftigt Nordkoreas agerande vilket ökar risken för kärnvapenanvändning och spär på de redan hotfulla spänningarna mellan kärnvapenstaterna.

Läs hela

Blogg: Ännu en misslyckad översyn av NPT

Den 26 augusti avslutades den 10:e översynskonferensen av icke-spridningsavtalet, NPT, även denna gång utan att ett slutdokument kunde antas. Det är tydligt efter denna översynscykel att NPT inte är en plats där nedrustning kommer att ske, inte ens en plats där nedrustning diskuteras.

Läs hela

Artikel: Medicinska konsekvenser av kärnvapenanvändning

Artikel i SFAI-tidningen, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård volym 28. nummer 3, augusti 2022, av Benny Petersson och Jan Larsson.

När den första atombomben som använts i krig detonerade, över staden Hiroshima i Japan 1945, dog uppskattningsvis mellan 90 000 och 120 000 människor inom loppet av några dagar. Av stadens ca 300 läkare dog 270 i anslutning till explosionen eller strax därefter. Sjukhus och infrastruktur nödvändig för sjukvård förstördes. Kärnvapens förstörelsekraft är enorm och bomben över Hiroshima var förhållandevis liten – ca 15 kilo- ton – jämfört med dagens kärnvapen. Hur skulle svensk sjukvård fungera efter en kärnvapenexplosion?

Läs hela

Insändare: Svensk nedrustningspolitik allt mer urholkad

Just nu möts världens stater vid FN i New York för översyn av icke-spridningsavtalet om kärnvapen. Igår, 22 augusti, stod 145 länder bakom ett uttalande om kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser. Men inte Sverige. Uttalandet är en viktig markering mot den pågående kapprustningen och det ökade hotet om kärnvapenanvändning som inte minst kommer från ryskt håll.

Läs hela

Ny forskning: Ett regionalt kärnvapenkrig får globala följder

Ny forskning visar att även ett ”begränsat kärnvapenkrig” skulle få katastrofala följder. International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, har sammanfattat den senaste forskningen, som visar att ett så kallat ”begränsat” eller ”regionalt” kärnvapenkrig varken skulle vara begränsat eller regionalt i sina följder. Tvärtom, det skulle det leda till global hungersnöd och svält. I själva verket skulle det vara mycket värre situation än vi trodde för några år sedan.

Läs hela

Uttalande: Läkare kräver stopp för attacker mot kärnanläggningar

International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, vädjar till alla länder som skrivit på Icke-spridningsavtalet, NPT, att kräva förbud mot och stopp på alla attacker och hot mot alla kärntekniska anläggningar, samt kräva att IAEA ges fullt tillträde till alla anläggningar.

Läs hela

Upprop: Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

Nytt upprop! Vi uppmanar alla riksdagspartier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Vi accepterar inte att Sverige går med på att godta kärnvapen och sätter vår framtid på spel.

Läs hela

Anita Goldman får årets anti-atombomsdiplom

Författaren och journalisten Anita Goldman tilldelas Svenska Läkare mot Kärnvapens anti-atombombsdiplom 2022 för att i många år ha varit en stark röst mot kärnvapen i samhällsdebatten. Diplomet delas ut på Hiroshimadagen den 6 augusti.

Läs hela

Hiroshimadagen 2022

Lördagen den 6 augusti äger Hiroshimadagen rum, det är dagen då vi uppmärksammar atombombningarna av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki 1945.

Läs hela

Nedräkningen har börjat för NPT:s översynskonferens

Översynskonferensen av icke-spridningsavtalet, som var planerad att äga rum i maj 2020, är nu planerad att äga rum i augusti i år. Som om icke-spridningsavtalet inte hade tillräckligt med utmaningar redan förut (ni kan läsa mer om det i Läkare mot Kärnvapen nummer 156) så har mycket hänt sedan 2020; en pandemi, ett krig i Europa och en svensk Natoansökan. Även FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har trätt ikraft och har vid den planerade översynskonferensen av icke-spridningsavtalet haft sitt första statspartsmöte. Denna konvention som i grunden har förändrat spelplanen för nedrustningen.

Läs hela

Uttalande: Sverige måste ställa krav på kärnvapenfrihet i Nato

Idag samlas Natos ledare i Madrid, Spanien för att diskutera Natos strategiska riktning inför det kommande decenniet. Detta är det första toppmötet sedan Sverige (och Finland) ansökte om medlemskap. Regeringen har uttryckt att de som medlem ska åta sig helheten i Washingtonfördraget, inklusive Natos doktriner, men säger att det inte ska utplaceras kärnvapen på svensk mark. Vi menar att det inte är tillräckligt och kräver att Sverige gör mer för att bibehålla vår kärnvapenfrihet.

Läs hela

Blogg: Stater aktiverar steg för en kärnvapenfri värld

Tredje och sista dagen av statspartmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har just avslutats. Den österrikiska ambassadören Alexander Kmentt som var ordförande för mötet avslutade med att konstatera att statsparterna har åstadkommit något verkligt historiskt: ”Vi har antagit en kraftfull och tydlig deklaration om att vi inte accepterar status quo och att vi inte accepterar det damoklessvärd som vilar ovanför oss”. Nu startar det riktiga arbetet.

Läs hela

Pressmeddelande: Historiskt FN-möte banar ny väg för kärnvapennedrustning

Idag avslutades det historiska första FN-mötet om kärnvapenförbud, där över 80 länder nu påbörjat arbetet med att förverkliga konventionen. Mötet stakade ut en tydlig väg framåt för kärnvapennedrustning, där FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är ett viktigt verktyg för att minska riskerna för kärnvapenkrig.

Läs hela

Uttalande: Sveriges första anförande var under all kritik

Andra dagen av statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har inletts. Staternas generella anföranden fortsätter från gårdagen och idag har Sverige talat. Sverige som inte är en statspart utan är observatör på detta möte har rätt att tala, efter alla statsparter.

Läs hela

Blogg: 600 aktivister mot kärnvapen

Nuclear Ban Week är igång! En hel vecka av konferenser, möten, föreläsningar, mingel, filmvisningar och viktiga diskussioner mellan stater kommer att fylla det mesta av vår vakna tid här i Wien, Österrike. Äntligen kan vi träffas igen!

Läs hela

Debatt: Upp till bevis för regeringens nedrustningsambitioner

Regeringen har sagt att de ska driva på för kärnvapennedrustning inom Nato och har samtidigt meddelat att dom kommer att skicka in en ansökan utan krav. Vi menar att om Sverige vill fortsätta att vara en röst för nedrustning kommer regeringen vara tvungna att kämpa hårt. Det mest heltäckande sättet att göra detta är att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
Vi skriver tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen på Altinget: ”Upp till bevis: skriv på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen
Läs hela

Pressmeddelande: Nato eller nedrustning?

Nästa vecka deltar Sverige vid ett historiskt möte för FN:s konvention om kärnvapenförbud. Samtidigt närmar vi oss Nato och regeringen har lovat ett fortsatt starkt nedrustningsengagemang även som Natomedlem. Vid mötet blir det upp till bevis om Sverige menar allvar.

Läs hela

Blogg: Vi gör oss redo för Nuclear Ban Week!

Om mindre än en vecka sätter det allra första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen igång. Det är ett viktigt möte som vi är många som har sett fram emot. Flera gånger har mötet skjutits upp på grund av pandemin och både vi i civilsamhället och statsparterna är sugna på att komma igång och verkligen arbeta med avtalet!

Läs hela

Pressmeddelande: Risk för fler kärnvapen – nu krävs att Sverige agerar

Antalet kärnvapen i världen förväntas öka och risken att kärnvapen används har inte varit så här stor sedan Kalla kriget, enligt en ny rapport av fredsforskningsinstitutet SIPRI. Det är en oerhört farlig utveckling som kräver omedelbar handling. När över 100 regeringar inom kort möts för att diskutera kärnvapen i samband med FN:s konvention om kärnvapenförbud blir det ett viktigt tillfälle.

Läs hela

Recommendations to Stockholm +50

During the Stockholm Conference in 1972 nuclear weapons and nuclear weapons test where discussed in-depth, which resulted in principle 26 in the conference declaration as well as a resolution condemning nuclear tests.

Läs hela

Vad innebär ”victim assistance” i FN:s kärnvapenkonvention?

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, som trädde i kraft i januari i år, innehåller flera banbrytande delar. I och med att konventionen nu har vunnit laga kraft kommer en av dessa, paragraf 6 om ”victim assistance”, stöd till offer för kärnvapen på svenska, att direkt påverka de människor som runtom i världen fortfarande lever med effekterna av kärnvapenanvändning och -testning.

Läs hela

Natomedlemskapet kräver starkare arbete för nedrustning

I samband med Socialdemokraternas besked om att de har ändrat ståndpunkt i frågan om svenskt Natomedlemskap framför Svenska Läkare mot Kärnvapen tydliga krav för att säkerställa att Sverige förbli kärnvapenfritt – såväl territoriellt som i policy.

Läs hela

Ett ja till Nato måste leda till stärkt arbete för kärnvapennedrustning

Med anledning av Socialdemokraternas besked idag om att de anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato framställer Svenska Läkare mot Kärnvapen flera krav inför ansökan och medlemskapet. Detta för att värna Sveriges decennier långa tradition av territoriell kärnvapenfrihet, rätt att driva självständig nedrustningspolitik och att kärnvapen aldrig någonsin får vara en del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Läs hela

Läkare mot Kärnvapen i media

Vilket vägval Sverige än gör i relation till Nato är det av högsta vikt att vi inte låter kärnvapen bli en del av vår säkerhets- och utrikespolitik. Vi har därför tagit fram olika beräkningar på vad som skulle hända om kärnvapen exploderade över olika svenska städer.

Läs hela

Nytt avsnitt av Atombombpodden ute nu!

I det senaste avsnittet av Atombombspodden fortsätter samtalet med David Victorin om vad som hänt sedan förra säsongen som slutade 2018. Inspelat hösten 2021.

Skicka gärna feedback, kommentarer, ris och ros till podd@slmk.org

Läs hela

Atombombspodden återuppstår

Efter ett långt uppehåll har nu vår podd, Atombombspodden återuppstått. Johan Täng, nyutexaminerad läkare och relativt ny medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen, tar över som redaktör efter David Victorin.

Läs hela

Kärnvapen i media

Kärnvapenfrågan har åter hamnat på tapeten i och med Rysslands invasion av Ukraina och att Putin har höjt beredskapen för kärnvapenstyrkorna. Nedan listar vi vår och ICANs medverkan i media den senaste tiden. Listan fylls på allt eftersom.

Läs hela

Intervju i Läkartidningen

Kärnvapen är det ultimata hotet mot mänsklighetens liv och hälsa. Om ett kärnvapen skulle explodera finns kan vi som läkare inte behandla skadorna och knappast ens lindra eller trösta . Därför måste vi förebygga. Vår ordförande Vendela Englund Burnett intervjuas i Läkartidningen om kärnvapenhotet och om läkares medicinska ansvar.

Läs artikeln här.

Läs hela

ICAN fördömer Rysslands invasion av Ukraina

Den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (ICAN), mottagare av 2017 års Nobels fredspris, fördömer starkt denna början på en rysk invasion av Ukraina och hoten om att använda kärnvapen. Krig är aldrig acceptabelt och ryska attacker mot Ukraina, särskilt med kärnvapen, kommer att få katastrofala konsekvenser för civila.

Läs hela

Vi fördömer Rysslands invasion av Ukraina

Svenska Läkare mot Kärnvapen ser med djup oro på Rysslands pågående invasion av Ukraina. Vi oroas också över att president Putins uttalande om att andra staters inblandning kan tolkas som att det kan att mötas av kärnvapen. Våra tankar är med den ukrainska befolkningen.

Läs hela

Medical Appeal: No War in Europe!

Medical professionals call for diplomacy to avert a humanitarian disaster.

Doctors and other health professionals in Europe take their responsibility for preventive action to save lives very seriously. The pandemic has shown how much effort they are prepared to put into this task. Yet another medical emergency is brewing in Europe that must be avoided.  If the correct action is taken now, we can avert war – and the humanitarian disaster that it will inevitably bring – by choosing diplomacy over further escalation.

Läs hela

Ny rapport: Ett medelstort kärnvapen skulle räcka för att slå ut hela Stockholm

En av sju stockholmare kommer att dö eller skadas om ett medelstort kärnvapen släpps över Stockholm, det visar en ny rapport från Svenska Läkare mot Kärnvapen. Rapporten synliggör hur sjukvården omedelbart skulle kollapsa och hur detta scenario är omöjligt att ha beredskap inför. Stockholms knappt 9 000 läkare och 2 500 vårdplatser skulle behöva räcka till omkring 250 000 skadade.

Läs hela

Läkare mot Kärnvapen har en ny ordförande!

På vårt årsmöte i januari valdes Vendela Englund Burnett, allmänläkare, till ny ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen. Hon tar över efter Åsa Lindström, akutläkare, som hade posten i två år. Vi ställde ett par frågor för att lära känna Vendela Englund Burnett och ta reda på vart hon vill ta föreningen under sitt ordförandeskap.

Läs hela

Pressmeddelande: Domedagsklockan visar att kärnvapenhotet fortfarande är akut

Kärnvapnen hotar fortfarande med total förintelse. Idag kom nyheten om att Domedagsklockan, som visar hur nära världen är en global katastrof orsakad av bland annat kärnvapen och klimatkonsekvenser, står kvar på 100 sekunder till midnatt. Nu krävs att Sverige och andra stater världen över tar varningen på allvar och agerar.

Läs hela

Bokrelease: Förnuft, känsla och kärnvapen 24/1

Inbjudan till en digital bokrelease av Emma Rosengrens bok Förnuft, känsla och kärnvapen den 24 januari kl. 18.00 på Zoom. Medverkar gör även Annika Söder, tidigare kabinettsekreterare åt utrikesminister Margot Wallström, och Aryo Makko, professor i historia vid Stockholms universitet.

Läs hela