Ny forskning: Ett regionalt kärnvapenkrig får globala följder

Ny forskning visar att även ett ”begränsat kärnvapenkrig” skulle få katastrofala följder. International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, har sammanfattat den senaste forskningen, som visar att ett så kallat ”begränsat” eller ”regionalt” kärnvapenkrig varken skulle vara begränsat eller regionalt i sina följder. Tvärtom, det skulle det leda till global hungersnöd och svält. I själva verket skulle det vara mycket värre situation än vi trodde för några år sedan.

Ett krig som använde mindre än 3 procent av världens kärnvapen skulle i hög grad påverka klimatet, de globala livsmedelskedjorna och sannolikt den allmänna ordningen. Hungersnöd och oroligheter skulle döda hundratals miljoner, kanske till och med miljarder.

”I ett kärnvapenkrig skulle bomber riktade mot städer och industriområden starta eldstormar, injicera stora mängder sot i den övre atmosfären, vilket skulle spridas globalt och snabbt kyla planeten”, enligt en banbrytande studie publicerad i augusti 2022 i Nature Food.

Forskaren Lili Xia vid Rutgers Universitet har lett ett internationellt team som undersökte hur mycket solblockerande sot som skulle genereras under olika scenarier av ett ”begränsat” kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan. Forskarna övervägde hur långt den globala temperaturen skulle falla som ett resultat; vad skulle hända med jordbruket; och hur många människor skulle svälta ihjäl. De fann att explosionerna skulle leda till att tiotals miljoner människor i området skulle dödas. Ett långt större antal skulle svälta ihjäl under de närmaste åren. Det beräknas att så många som 2 miljarder människor skulle kunna dö av svält efter ett krig mellan Indien och Pakistan. Den stora påverkan från ett sådant krig blir global och drabbar hela jordens befolkning, enligt författarna.

År utan somrar

Ett begränsat kärnvapenkrig skulle inte leda till mänsklighetens utrotning. Men det skulle med stor sannolikhet vara slutet på den moderna civilisationen enligt IPPNW:s rapport ”Nuclear famine: Even a ”limited” nuclear war would cause abrupt climate disruption and global starvation” som bygger vidare vidare på forskningen av Lili Xia med flera. En serie av ”år utan somrar”, med missväxt, mathamstring och massvält, skulle störa allt från internationell handel till allmän ordning. Det finns all anledning att förvänta sig att de ekonomiska, politiska och tekniska system vi tar för givna skulle kollapsa.

I fallet med ett kärnvapenkrig finns det ingen möjlig behandling i efterhand. Vi måste fokusera på förebyggande åtgärder. Och det enda sättet att säkerställa att kärnvapen aldrig används är att fullständigt eliminera dem.

Hur påverkar kärnvapenkrig klimatet?

Det är inte själva kärnvapenexplosionen för upp sot till stratosfären, det skulle kräva bomber i megaton storlek och även då blir mängden absorberande stoft inte tillräckligt för en påtaglig klimatpåverkan. Det vet från de hundratals kärnvapenprov i atmosfären med stora bomber som utförts.

Utan det avgörande är sotet från de brinnande städerna som av hettan från bränderna förs upp till luftlager någon kilometer upp. Där ligger sedan ett svart sotmoln i några dagar och hettas upp och värms av solen och stiger sedan upp till stratosfären för att spridas runt jorden. Efter ett stort kärnvapenkrig, då en stor del av de strategiska kärnvapnen i USA och Ryssland används, kan vi räkna med att temperaturen och solinstrålningen till jordytan sänks i sådan grad att huvuddelen av jordbruksproduktionen upphör under åtskilliga år.

Kärnvapnens storlek är inte det viktiga, utan mängden brännbart material i städerna.

Vid ett mindre kärnvapenkrig, t ex mellan Indien oh Pakistan, då hälften av deras cirka 300 kärnvapen – de flesta rätt ”små”- skulle användas skulle temperaturen runt jorden sänks i mindre hög grad och för ett mindre antal år, men en världssvält skulle uppkomma. Denna skulle drabba Kina i hög grad.

Dessa beräkningar har gjorts av flera internationella institutioner, för flera olika scenarios. Även en svensk forskargrupp har räknat på följderna av en brandtyp med mycket trä och föga asfalt etc. skulle ingå. Då blir en del av sotet vitt i stället för svart, men klimatet kommer likväl att påverkas.

Sverige påverkas i hög grad

Även vid ett ”regionalt” och ”begränsat” kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan skulle Sverige påverkas i hög grad säger forskarna i en intervju i Dagens Nyheter. Detta på grund av att Sveriges veteproduktion beräknas att upphöra vid sotutsläpp som är större än än 27 miljoner ton. Den mängden sot skulle kunna uppnås vid 250 detonerade kärnvapen.

Sverige importerar även mycket och forskarna utgår från att världshandeln med livsmedel upphör, eftersom exportländer antas prioritera den egna befolkningens kaloribehov.

Källor

Xia L, Robock A, Scherrer K, et al. Global food insecurity and famine from reduced crop, marine fishery and livestock production due to climate disruption from nuclear war soot injection. Nat Food. Published online, augusti 2022.

Matt Bivens, MD, Nuclear Famine ”Even a ”limited” nuclear war would cause abrupt climate disruption and global starvation”, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, augusti 2022.