Våra grannar vill också förbjuda kärnvapen!

Igår släppte finländska organisationer inom ICAN en ny opinionsundersökning om hur Finlands befolkning ställer sig till FN:s kärnvapenförbud. Resultatet?

84 procent av de tillfrågade vill att Finland skriver under förbudet mot kärnvapen!

Läs mer här.