Pressmeddelande: Allvarligt att Ryssland pausar kärnvapenavtal

Under en tid av ökade spänningar och ökat hot om användning av kärnvapen nås vi av nyheten att Ryssland pausar sitt deltagande i det enda kvarvarande nedrustningsavtalet som de är part i tillsammans med USA. Läs vårt pressmeddelande.

Under en tid av ökade spänningar och ökat hot om användning av kärnvapen nås vi av nyheten att Ryssland pausar sitt deltagande i det enda kvarvarande nedrustningsavtalet som de är part i tillsammans med USA. Nya Start som förhandlades fram 2010 och förlängdes 2021 begränsar hur många strategiska kärnvapenstridsspetsar de båda staterna får inneha och har varit det enda bilaterala avtalet mellan de båda kärnvapenstormakterna. 2018 drog sig båda länderna ur INF-avtalet om avskaffandet av medeldistansrobotar.

– Vi ser med djup oro på den minskade tilltron till avtal och konventioner. Detta är en oroväckande signal från Ryssland om en minskad respekt för massförstörelsevapen och vi befarar en allt lägre tröskel för att använda dessa, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kärnvapenhotet blir allt mer påtagligt. Under det senaste året har Ryssland flertalet gånger hotat om att använda kärnvapen om väst blandar sig i kriget i Ukraina och allt fler stater, inklusive Sverige söker kärnvapen som en del av säkerhets- och försvarsdoktriner. När vi mer än någonsin behöver avspänning, tilltro till folkrätt och internationell humanitär rätt ser vi världen gå åt helt fel håll. Nordkorea utvecklar sin kärnvapenarsenal, USA moderniserar de kärnvapen som finns utplacerade i Europa till med avancerade vapentyper och Rysslands hot leder världen till en farligare situation än på många decennier, kanske någonsin.

– Den låga tröskeln för kärnvapenanvändning riskerar att leda världen till en katastrof som ingen stat, ingen organisation och ingen läkarkår i världen kan hantera. Om ett kärnvapen skulle användas finns det inget jag som läkare kan göra. Jag kan inte bota, knappt ens lindra, säger Vendela Englund Burnett, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin.

Kontakt

Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Föreningen grundades 1981 och har idag ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.