Det kan verka omöjligt, tills det är gjort – Klustervapen