Svensk sjuksköterskeförening stöder TPNW

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar ikraftträdandet av FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och ställer sig bakom uttalandet gjort av International Council of Nurses.

Läs uttalandet på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida: https://swenurse.se/nyheter/nyheter/2021-01-28-nu-ar-karnvapen-forbjudna