100 sekunder till midnatt

Igår den 23 januari släppte Bulletin of the Atomic Scientists sin nya bedömning av hur nära vi står en global katastrof så som kärnvapenkrig. Deras analys, som presenteras i form av en klocka, är att mänskligheten nu står 100 sekunder från domedagen. Så nära har vi aldrig någonsin varit innan – inte ens under kalla kriget.

Klockan ställs in efter en säkerhetspolitisk och forskningsbaserad analys av experter hos Bulletin of the Atomic Scientists. Vi och forskarna vet att så länge kärnvapen existerar, ökar risken för att de kommer att användas. För varje dag. Till slut tar turen slut och katastrofen är ett faktum.

Mänskligheten står inför två existentiella hot. Det ena är klimatförändringarna och det andra är kärnvapenkrig. Vi har länge stått inför dessa hot, men skillnaden nu är att hoten kommer från flera håll. Forskarna på Bulletin of Atomic Scientists menar att den internationella säkerhetssituationen är mycket allvarlig och att världens ledare står passivt bredvid och tittar på.

Det handlar både om att viktiga nedrustningsavtal har lämnats och en global upprustning bland alla kärnvapenstater. Men även politiska konflikter med Iran och Nordkorea som påverkar och skapar osäkerhet. Bulletin of the Atomic Scientists menar att flera politiska ledare agerar utifrån deras egna politiska vinning och undergräver vetenskapliga och lagbaserade strategier för att hantera de mest brådskande hoten mot mänskligheten. Istället har dessa ledare hjälpt till att skapa en situation som kommer att leda till katastrof, förr snarare än senare.

Kärnvapen är ett av de största hoten mot mänskligheten idag och domedagsklockan stärker denna analys. Sverige måste agera mycket starkare i ställningstagande mot massförstörelsevapen Men idag ser vi istället hur Sverige har slutat kräva faktisk nedrustning och anpassar sig till kärnvapenstaters retorik.

FN:s kärnvapenkonvention är en av de viktigaste insatserna på flera decennier för avspänning och nedrustning. Att ett land som Sverige inte omedelbart ansluter sig är en oroväckande utveckling av vår utrikespolitik. Det är dags att Sverige ställer sig på rätt sida historien och förkastar kärnvapen fullständigt.