Uttalande: Risken för kapprustning ökar alltjämt

Samtidigt som USA:s Donald Trump informerat om att lämna det viktiga INF-avtalet från Kalla kriget och öppnar för en tveksamhet kring Nya START kommer oroande rapporter om ryska förberedelser för att förvara kärnvapen i Kaliningrad. Det är minst sagt en illavarslande utveckling som riskerar att föra oss tillbaka till ett, i bästa fall, kallt krig med fler kärnvapenstater i världen än förra gången.

Trump säger att han vill rusta upp sina kärnvapen för att sätta press på såväl Ryssland som Kina, en retorik som ökar risken för kärnvapenanvändning och minskar säkerheten och förtroendet i världen.

INF-avtalet tillkom under Kalla kriget som ett av de allra första bilaterala avtalen mellan USA och Ryssland. Det var ett viktigt skeende som förbjud medeldistansrobotar och starkt frammanat av den europeiska befolkningen som såg ett ökat hot mot den europeiska säkerheten. Nya START tillkom efter många om och men som det senaste i raden av de bilaterala avtalen mellan USA och Ryssland. Att Trump nu hotar om att lämna dessa båda ger en tydlig signal om den dåliga relationen mellan de båda kärnvapenstormakterna och USA:s arrogans inför internationell rätt, diplomati och inte minst – risken för kärnvapenanvändning och dess katastrofala konsekvenser. Detta tillsammans med att USA lämnade Iranavtalet lyfter ju frågor kring dess seriositet kring Nordkorea och hur de menar att Nordkorea ska kunna lita på att USA håller fast vid överenskommelser och avtal.

Parallellt med dessa oroväckande signaler från världens största kärnvapenstater förbereder resten av världen på att minska beroendet av kärnvapen och att förkasta massförstörelsevapen som ett vapen att använda och hota om att använda. Sverige sa nyligen i ett anförande i FN att den ökade spänningen och det oberäkneliga säkerhetsklimatet ökar behovet av att arbeta för en kärnvapenfri värld, inte tvärtom. Det är till FN vi måste gå, vi måste i tider av oro och ökade spänningar minska riskerna för total ödeläggelse och säkerställa att vi aldrig mer behöver uppleva vad de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki upplevde 1945. Därför menar vi att det är av största vikt att Sverige skyndsamt signerar och ratificerar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen – ett historiskt steg för en tryggare och säkrare värld.

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är ett historiskt avtal som för första gången totalförbjuder kärnvapen och är ett realistiskt sätt att sätta ökad press på kärnvapenstaterna att nedrusta. Det erbjuder även stater i kärnvapenallianser en möjlighet att ta avstånd från kärnvapen och därmed minska stödet för att använda och hota om att använda massförstörelsevapen mot civila, något som borde vara självklart för alla. Om Sverige vill seriöst fördöma USA och Rysslands agerande borde de städa rent runt sin egen dörr och en gång för alla ta tydligt avstånd från kärnvapen, genom att signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.