Pressmeddelande: Lågvattenmärke för nedrustning när Sverige deltar vid FN-möte om kärnvapen

Igår inleddes det första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen vid FN i Wien, ett historiskt tillfälle där över 80 länder samlats för att diskutera framsteg för kärnvapennedrustning. Idag gav Sverige, som deltar som observatör, ett anförande som med sin kritiska ton mot avtalet utgjorde ett drastiskt skifte i svensk nedrustningspolitik.

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är det enda avtal som helt förbjuder kärnvapen och ger ett tydligt ramverk för nedrustning. Sverige fick idag som observatör vid konventionens första statspartsmöte möjlighet att uttala sig, och gjorde ett anförande som starkt kritiserade kärnvapenförbudet. Samtidigt som Sverige erkände kärnvapnens humanitära konsekvenser och målet om en kärnvapenfri värld framfördes i detalj en rad brister med avtalet.

– Att i sådan detalj kritisera det första avtal som helt förbjuder kärnvapen, vid det allra första statspartsmötet, är respektlöst och osmakligt gentemot de många statsparter som drabbats av kärnvapens konsekvenser och alla atombombsöverlevare som befann sig i rummet. Det är långt under alla nivåer som är acceptabla för ett land som tidigare hållit fanan högt vad gäller kärnvapen, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Bland annat kritiserade Sverige kärnvapenkonventionens relation till andra avtal, såsom icke-spridningsavtalet (NPT). Detta samtidigt som majoriteten av kärnvapenkonventionens statsparter i sina anföranden påpekade hur kärnvapenkonventionen stärker och kompletterar dessa avtal. Sverige hävdade också att andra instrument, som Stockholmsinitiativet för nedrustning, ett förbud mot klyvbart material samt ikraftträdandet av det fullständiga provstoppsavtalet som bättre vägar mot nedrustning.

– Genom sitt uttalande visade Sverige vare sig vilja eller förmåga att vara en konstruktiv röst för en kärnvapenfri värld. Sveriges anförande bevisar att militära samarbeten och Natomedlemskap numera är viktigare än multilaterala nedrustningsavtal och diplomati, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Michaela de Verdier, presskontakt Svenska Läkare mot Kärnvapen, 076-017 38 69, michaela.deverdier@slmk.org

 

Mer information

Om oss

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som en av medlemmarna i ICAN:s globala styrgrupp. SLMK har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org