Video: Samtal om kärnvapen

Följande samtal är en del i samtalsserien ”Samtal om kärnvapen: hot och risker” som är skapad av Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning. I det tredje avsnittet diskuterar samtalsledare Veronica Sällemark, sakkunnig inom freds- och säkerhetsfrågor erfarenheterna från två stora internationella konferenser: Den tionde konferensen för det internationella ickespridningsavtalet samt den första konferensen om FN:s förbud mot kärnvapen.

Medverkande:
Malin Nilsson, generalsekreterare i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska läkare mot kärnvapen