PRESSMEDDELANDE: 2016 år Anti-atombombsdiplom till Eva von Oelreich

I år är det 71 år sedan USA fällde den första atombomben över den japanska staden Hiroshima. Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet.

Opinionen för ett kärnvapenförbud och för kärnvapnens eliminering växer sig allt starkare, bland annat genom erkännandet av de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapensprängning skulle orsaka. Även en kärnvapenfri stat som Sverige kan göra skillnad och vi uppmanar den Svenska regeringen att arbeta för ett förbud mot kärnvapen tillsammans med de 127 andra staters som redan förbundit sig till detta.

Över hela jorden uppmärksammas den 6 augusti för att hedra offren i Hiroshima och Nagasaki, med en maning till mänskligheten att arbeta för fred och nedrustning och för att förbjuda och avskaffa alla kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapens Anti-atombombsdiplom för 2016 delas ut till Eva von Oelreich, tidigare ordförande i Svenska Röda Korset, med motiveringen:

Eva von Oelreich har med skärpa och engagemang tydliggjort hur varje användning av kärnvapen skulle leda till en humanitär katastrof och varnat för att resurserna att hjälpa skulle vara helt otillräckliga, oavsett i vilket land det hände. Som ordförande i Svenska Röda Korset har hon utvecklat detta budskap i tal och skrift i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt, och stött kravet att kärnvapnen måste avskaffas. Tack för din insats i arbetet mot kärnvapen!

I Storkyrkan i Stockholm den 6 augusti kl. 17 – 18 ordnas en Manifestation för fred och nedrustning av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Stockholms Domkyrkoförsamling. Medverkande är Ulf Lindgren, präst, Mikael Lindgren, Svenska Kyrkan Fred och försoning, Yukiko Duke, kulturjournalist, Åsa Lindström, vice ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, Martin Blomquist, orgel och Joakim Laksov, cello.