Pressmeddelande: Regeringen ger besked i kärnvapenfrågan: Sverige stödjer förhandlingar om förbud