Pressmeddelande: Läkare mot Kärnvapen kräver att USA och Nordkorea söker efter diplomatiska vägar

Den senaste veckans upptrappning av hot mellan Nordkorea och USA är ett hot mot hela världen. Läkare mot Kärnvapen kräver att konflikten måste lösas med fredliga medel.

Nordkoreas och USA:s ledare spelar ett högt spel som kan leda till ett kärnvapenkrig med tiotals miljoners människors död som möjlig följd. President Trumps ord om ”eld och raseri … och att någonting kommer ske som ingen skådat förut” kan inte tolkas på annat vis än som hot om att använda kärnvapen, säger Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.

USA kan med bara ett av sina cirka 7 000 kärnvapen hundrafalt överträffa sprängkraften i Hiroshimabomben. Om ett sådant vapen används skulle konsekvenserna bli katastrofala.

Att förtäckt eller öppet hota med kärnvapen är ett brott mot FN-stadgan och står i flagrant opposition till det kärnvapenförbud som 122 stater i FN den 7:e juli i år proklamerat, säger Andreas Tolf.

De politiska ledarna i världen, särskilt i Sydkorea och Kina, måste försöka få till stånd möten mellan diplomater från Nordkorea och USA med uppgift att i första hand förhindra missförstånd och misstag som kan leda till en upptrappning och till ett kärnvapenkrig.