PRESSMEDDELANDE: Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer Nordkoreas provsprängning och uppmanar till global nedrustning

Nordkorea bekräftade tidigare idag att de har provsprängt sitt hittills största kärnvapentest. Svenska Läkare mot Kärnvapen tillsammans med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, fördömer starkt denna vårdslösa och destabiliserande handling som strider mot den växande strömmen av internationellt stöd för ett förbud mot kärnvapen.

”ICAN uppmanar Nordkorea och alla övriga kärnvapenstater att omedelbart upphöra med moderniseringen av kärnvapen och istället delta i förhandlingar om kärnvapennedrustning, så som de är skyldiga att göra”, säger Beatrice Fihn, chef för ICAN. ”Vi menar att det internationella samhället bör förbjuda användning, produktion, tester och lagring av kärnvapen, precis som tidigare gjorts med biologiska och kemiska vapen, personminor och klusterbomber.”

Sedan 1945 har över 2000 kärnvapenprovsprängningar ägt rum, med risk för förödande konsekvenser för människor och miljön. Nordkorea är den enda stat som under 2000-talet provsprängt kärnvapen, men USA, Ryssland och Kina fortsätter att utföra icke-explosiva kärnvapenprovsprängningar som gör det möjligt för dem att fortsätta utveckla sina kärnvapenarsenaler. Vi, tillsammans med ICAN, motsätter oss alla former av provsprängningar och moderniseringar av kärnvapen.

”Ett avtal som förbjuder kärnvapen, även om ett sådant avtal inte skulle ha universellt stöd från start, skulle skapa en norm mot kärnvapen. Ett avtal skulle utgöra en markering att alla kärnvapen är oacceptabla, oavsett vilken stat de tillhör. Vi kommer inte att lyckas i att hejda spridningen av kärnvapen om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder för att undanröja befintliga kärnvapenarsenaler”, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

I augusti avslutades den öppna arbetsgruppen om kärnvapennedrustning i FN i Genève. Arbetsgruppen rekommenderade att en konferens om ”ett legalt bindande instrument för ett förbud mot kärnvapen som leder till dess avskaffande” bör påbörjas 2017.

”Vi uppmanar alla stater att aktivt arbeta för denna viktiga rekommendation när staterna träffas i FN:s Generalförsamling i oktober. Tiden är inne för att världens stater förbjuder det värsta massförstörelsevapnet av vår tid. Nordkoreas kärnvapentest bör vara en väckarklocka, en påminnelse om instabilitet i en värld beväpnad upp till tänderna med kärnvapen. Vi måste förkasta dessa vapen entydigt”, uttrycker Fihn.