Pressmeddelande: Risk för fler kärnvapen – nu krävs att Sverige agerar

Antalet kärnvapen i världen förväntas öka och risken att kärnvapen används har inte varit så här stor sedan Kalla kriget, enligt en ny rapport av fredsforskningsinstitutet SIPRI. Det är en oerhört farlig utveckling som kräver omedelbar handling. När över 100 regeringar inom kort möts för att diskutera kärnvapen i samband med FN:s konvention om kärnvapenförbud blir det ett viktigt tillfälle.

– Det är nu tydligare än någonsin att global säkerhet är omöjlig medan kärnvapen existerar. FN:s konvention om kärnvapenförbud ger världen en möjlighet att bli av med dessa kärnvapen, en möjlighet alla länder nu omgående måste använda. Sverige måste visa handlingskraft genom att genast ansluta till förbudet och stärka arbetet för kärnvapennedrustning, säger Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin.

Nästa vecka, 21–23 juni, träffas statsparterna för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i Wien för att planera för hur konventionens mål om ett totalt avskaffande av kärnvapen ska nås. Sverige kommer att delta som observatör. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är det enda internationella avtal som förbjuder alla former av kärnvapenaktiviteter och innehav.

Alla nio kärnvapenstater moderniserar sina kärnvapenarsenaler och utvecklar nya leveranssystem som kan bära kärnvapen. Trots att de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd sa i början av januari att ett kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och aldrig får utkämpas, så har kärnvapenhotet ökat markant sedan Rysslands invasion av Ukraina då president Vladimir Putin höjde beredskapen för Rysslands kärnvapen.

– Svenska Läkare mot Kärnvapen har arbetat i över 40 år för att driva på för nedrustning och sprida information om kärnvapens fruktansvärda humanitära konsekvenser. FN:s kärnvapenförbud är den tydligaste vägen framåt mot en kärnvapenfri värld och statspartsmötet i juni blir ett avgörande tillfälle för att lyckas vända den obehagliga utvecklingen vi nu ser, säger Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin.

Svenska Läkare mot Kärnvapen kommer att delta på plats vid statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen den 21–23 juni i Wien, för att bevaka mötets resultat samt Sveriges agerande som observatör vid mötet.

Vi rapporterar gärna från konferensen vid intresse. Kontakta michaela.deverdier@slmk.org.

Kontakt:
Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin.
070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org .

Michaela de Verdier, presskontakt Svenska Läkare mot Kärnvapen,
michaela.deverdier@slmk.org, 076-017 38 69

Om oss

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som en av medlemmarna i ICAN:s globala styrgrupp. SLMK har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org