Pressmeddelande: Svenska Läkare Mot Kärnvapen välkomnar Göteborgs ställningstagande mot kärnvapen

Igår, den 20 augusti, fattade Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att staden ansluter sig till ICAN:s stadsupprop mot kärnvapen. Som första svenska stad tar Göteborg tydlig ställning mot kärnvapen och visar sitt stöd för FN:s kärnvapenförbud. Läs vårt pressmeddelande.

– Som läkare från Göteborg känner jag mig både stolt och glad att kommunfullmäktige igår fattade detta viktiga och historiska beslut. Intressant att notera är att Socialdemokraterna röstade ja till motionen medan regeringen har ställt sig tveksam till en svensk anslutning till kärnvapenförbudet. Det är en viktig signal från socialdemokratin att regeringens passivitet i frågan inte har stöd ute i lokalpolitiken. Vi ser fram emot att fler städer visar vägen och att fler lokalpolitiker vågar ta ställning för att dessa massförstörelsevapen förbjuds, säger David Victorin, öron-, näsa-, halsläkare och vice ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapens styrelse.

Genom beslutet sällar sig Göteborg till hundratals städer världen över, däribland Paris, Oslo, Washington DC och Hiroshima, som redan anslut sig till stadsuppropet och därmed tydligt visar att de inte går med på att låta sina invånare leva under hotet om ett kärnvapenkrig.

Städer är de största måltavlorna för kärnvapen, och en detonation skulle ögonblickligen utplåna en hel stad, döda miljoner människor, förstöra all infrastruktur och förgifta miljön under lång tid framåt.