Miljöpartier I Europa stärker sitt stöd för FN:s kärnvapenförbud

I helgen arrangerades ett stort möte inom European Green Party (EGP) som samlar miljöpartier och gröna partier i Europa. En av de resolutioner som antogs handlar om FN:s kärnvapenförbud. EGP varnar för de katastrofala humanitära och miljörelaterade konsekvenserna av kärnvapen och lyfter att FN:s kärnvapenförbud är det första avtalet som erkänner kärnvapnens oproportionerliga konsekvenser för flickor och kvinnor samt urfolk.

I resolutionen uppmanar EGP alla stater att gå med i kärnvapenförbudet. EGP vill även att lokala politiker stödjer ICAN Cities Appeal och på så vis uttalar stöd för kärnvapenförbudet. Resolutionen uppmuntrar EGP:s medlemmar att arbeta för genomförandet av kärnvapenförbudets krav och mot investeringar i kärnvapenproduktion.

Runt om i Sverige börjar frågan om kommuners ställningstagande mot kärnvapen nu att lyftas. EGP:s tydliga position rörande FN:s kärnvapenförbud och ICAN:s kampanj för städer ökar trycket på såväl europeiska, nationella och lokala politiker inom Miljöpartiet och andra gröna partier att stärka arbetet mot kärnvapen.