Press: Ryssland lämnar provstoppsavtalet

Ryska Duman har röstat igenom ett förslag om att dra tillbaka sin ratificering av det fullständiga provstoppsavtalet (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). Nu har även president Putin signerat en ny lag som gör det möjligt för landet att genomföra nya prov av sin kärnvapenarsenal. Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer agerandet och uppmanar Ryssland att genast åter ansluta sig till avtalet.

Att Ryssland lämnar avtalet och därtill signalerar att de kan vilja återuppta kärnvapenprovsprängningar riskerar att starta en ny kapprustning i paritet med kalla krigets kapprustning. Det är en farlig väg att gå och går även emot allt arbete att CTBT ska träda i kraft vilket Sverige och det internationella samfundet arbetat för sedan avtalet kom till 1996.

– Att återstarta tester vore förödande, inte bara som hot och trigger utan även att det direkt påverkar liv och hälsa. Människor i Semipalatinsk är fortfarande direkt påverkade av de kärnvapentest som Sovjetunionen genomförde där. Stora områden och befolkningar på många platser i världen lider ännu de efterföljande katastrofala konsekvenserna av kärnvapenstaternas tester, säger Vendela Englund Burnett, specialist i allmänmedicin och ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Rysslands agerande ingår i ett mönster där Ryssland använder kärnvapen för att skrämma och hota det internationella samfundet. Agerandet undergräver den globala normen mot kärnvapenprov, som alla stater, utom Nordkorea, har upprätthållit. Att denna norm upprätthålls ligger i hela världens intresse och avtalet bör tillträdas av alla återstående stater, inklusive Ryssland och USA.

Kontakt

Vendela Englund Burnett, specialist i allmänmedicin och ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07, josefin.lind@slmk.org

Om CTBT

Det fullständiga provstoppsavtalet (Comprehensive Test Ban Treaty) CTBT har ännu inte trätt i kraft. Det öppnade upp för signering 1996. För att avtalet ska träda i kraft krävs det att samtliga 44 av de så kallade Annex II-staterna ratificerar. Annex II-stater är de stater som vid förhandlingarna av avtalet hade kärnkraftsreaktorer eller forskningsreaktorer. 36 av de 44 Annex II-staterna har ratificerat avtalet. Tre Annex II-stater har varken signerat eller ratificerat avtalet; Indien, Nordkorea och Pakistan. Ytterligare fem Annex II-stater har signerat men inte ratificerat avtalet; Kina, Egypten, Iran, Israel och USA. De kärnvapenstater som har ratificerat avtalet är: Frankrike, Ryssland (fram till igår) och Storbritannien.

CTBT förbjuder alla kärnvapenprovsprängningar oavsett om de sker ovan eller under jord, under vatten eller i yttre rymden. Även så kallade kärnsprängningar för fredliga syften förbjuds av CTBT, dock förbjuds inte kärnvapentester med andra metoder såsom subkritiska tester. USA, Ryssland, Storbritannien och Frankrike har utfört sådana former av kärnvapenprover, bland annat med datorsimuleringar och fusionsexperiment. Även Kina misstänks ha genomfört minst ett subkritiskt test.