Slöseriet på kärnvapen – ICAN släpper ny rapport

82,4 miljarder dollar, så mycket lade kärnvapenstaterna på sina kärnvapen under 2021. Det visar ICAN senaste rapport, ”Squandered: 2021 Global Nuclear Weapons Spending”. Rapporten släpptes i tisdags (14/6) och redogör för vilka bolag som fått kärnvapenkontrakt och hur dessa bolag sedan använt sina pengar genom att anlita lobbyister och tankesmedjor.

Under 2021 befann sig världen fortfarande i en pandemi och hundratusentals människor dog på grund av bristande sjukvård. Sjukvårdspersonal var överbelastade och många var underbetalda. Ändå så valde kärnvapenstaterna att lägga 82,4 miljarder dollar på sina kärnvapen. Det är en inflationsjusterad ökning på 6,5 miljarder dollar från 2020.

Kärnvapenbolag i Frankrike, Storbritannien och USA har fått nya kontrakt på 30 miljarder dollar, dubbelt så mycket som under 2020. Företagen anlitar/stödjer sedan tankesmedjor som forskar och skriver om kärnvapenpolicys. Lobbyister anlitas för att påverka försvarsmakt och försvarspolitiker för att öka anslagen till kärnvapenbolagen.

ICAN har identifierat tolv tankesmedjor vilka har tagit emot mellan 5,5 – 9,8 miljoner dollar från bolag som Northrop Grumman, Lockheed Martin och Huntington Ingalls Industries med flera. Att dessa tankesmedjor skulle vara opartiska när med så mycket pengar från kärnvapenbolagen kommer ner i deras fickor låter inte sannolikt.

ICAN skriver i rapporten ”Kärnvapenstaterna spenderade en obscen summa pengar på illegala massförstörelsevapen 2021, medan majoriteten av världens länder stöder ett globalt kärnvapenförbud. Dessa utgifter misslyckades med att avskräcka ett krig i Europa och slösade bort värdefulla resurser som bättre skulle kunna användas för att ta itu med nuvarande säkerhetsutmaningar eller hantera resultatet av en fortfarande rasande global pandemi. Denna korrupta cykel av slösaktiga utgifter måste få ett slut.”

Det är då inte så konstigt att SIPRI:s rapport från i måndags (13/6) redogör att antalet kärnvapen i världen kommer att öka under en 10 årsperiod och risken att kärnvapen används har inte varit så här stor sedan Kalla kriget. Det är en ohållbar situation, men det finns en lösning.

Nästa vecka, 21–23 juni, träffas statsparterna i Wien för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen för att planera för hur konventionens mål om ett totalt avskaffande av kärnvapen ska nås. Sverige kommer att delta som observatör. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är det enda internationella avtal som förbjuder alla former av kärnvapenaktiviteter och innehav. Konventionen är den tydligaste vägen framåt mot en kärnvapenfri värld och statspartsmötet blir ett avgörande tillfälle för att lyckas vända den obehagliga utvecklingen vi nu ser i världen.