PRESSMEDDELANDE: ETT FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN ÄR INOM RÄCKHÅLL!

Idag återupptas förhandlingarna om ett kärnvapenförbud vid FN:s högkvarter i New York.

Den stora majoriteten av världens stater har beslutat att det är hög tid att kärnvapen görs olagliga genom att förhandla fram ett förbud mot kärnvapen. Syftet är att sätta press på kärnvapenstaterna att nedrusta de 15 000 kärnvapen som idag finns och försätta kärnvapnen i historiens skamvrå. Den 15 juni – 7 juli träffas staterna vid FN:s högkvarter i New York för att fortsätta förhandlingarna, vilka inleddes i mars, med målet att ett förbud ska stå klart den 7 juli.

– Kärnvapenstaterna investerar enorma summor i att förnya sina arsenaler istället för att nedrusta i enlighet med Icke-spridningsavtalet (NPT). Vi har nu en historisk chans att förbjuda detta massförstörelsevapen, den får vi inte missa, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet, dess katastrofala effekter till trots. Än idag vårdas tusentals människor på Röda Korsets sjukhus i Hiroshima och Nagasaki till följd av de två amerikanska kärnvapenbomberna som släpptes 1945. Tryckvågen och värmen som skapas av en kärnvapendetonation gör att i princip allt som finns i närheten av bombens epicentrum slits sönder och förångas. Vidare dödar höga doser av strålning kroppens celler, skadar organ och kan vara akut dödlig. Strålningen ökar även risken för cancer, kroniska sjukdomar och genetiska skador.

– Ny forskning visar att konsekvenserna är en mer katastrofala än vi tidigare känt till. Det finns ingen beredskap som kan hantera ett sådant scenario, det är därför brådskande, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Under mars månads förhandlingar fanns en stor samstämmighet mellan de 130 närvarande staterna. Det handlar inte längre om att enbart normativt förbjuda kärnvapen utan hur man på bästa möjliga sätt kan utforma förbudet så att det leder till faktisk nedrustning. Vi menar att det exempelvis görs genom att inkludera handlingar som finansierar eller på andra sätt assisterar andra länders kärnvapenprogram i förbudet.

Vårt mål är att förbudet ska utformas så att de svenska statliga pensionsfonderna, AP-fonderna, och exportföretag framöver tvingas att ta hänsyn till om deras investeringar och försäljningar bidrar till kärnvapenprogram. På så sätt kan finansieringen av produktionen förhindras, säger Josefin Lind.

Sverige deltar som enda nordiskt och ett av få europeiska länder under förhandlingarna.

– Vi förväntar oss att Sverige försätter att agera för ett starkt förbud mot kärnvapen och att regeringen är redo att prioritera de humanitära värdena framför vinstintressen och därmed förbjuder svensk medverkan i kärnvapenproduktion och användning, säger Gabriella Irsten