Pressmeddelande: Historiskt FN-möte banar ny väg för kärnvapennedrustning

Idag avslutades det historiska första FN-mötet om kärnvapenförbud, där över 80 länder nu påbörjat arbetet med att förverkliga konventionen. Mötet stakade ut en tydlig väg framåt för kärnvapennedrustning, där FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är ett viktigt verktyg för att minska riskerna för kärnvapenkrig.

– FN:s kärnvapenförbud banar väg för nedrustning och samlar både stater, civilsamhälle, atombombsöverlevare och forskare. Deklarationen som antogs är både inspirerande och tydlig i sitt fördömande av kärnvapeninnehav, och bekräftar staters engagemang för förbudets brådskande humanitära mål, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen samlar stater som tillsammans vill verka för en kärnvapenfri värld genom att lagligen förbjuda kärnvapen i dess alla aspekter. Det första statspartsmötet är historiskt genom att det samlar en global multilateral rörelse för kärnvapnens avskaffande. Medan kärnvapenstaterna konsekvent vägrar delta i konventionen är pressen på dessa ändå omfattande. Deras aktiva avståndstagande av konventionen tydliggör hur starkt normativt konventionen är och när så många stater samlas blir det svårt för kärnvapenstaterna att stå emot. Samarbetsviljan var stor under mötet och under Österrikes ledning har staterna antagit viktiga deklarationer och aktionspunkter för vägen framåt.

Det är med sorg vi ser att Sverige står utanför avtalet och dessutom höll ett anförande där de uttalade stark kritik mot avtalet.

– Vi oroas starkt över Sveriges uttalande om att på grund av att kärnvapenstaterna inte är part, är avtalet inte ett realistiskt eller effektivt sätt att arbeta. Först kommer förbud, sedan nedrustning, det är så internationell humanitär rätt fungerar och Sverige borde vara medvetna om detta, säger Josefin Lind.

Kärnvapnens katastrofala effekter uppmärksammades av såväl staterna som de många överlevare som fanns i rummet under dessa tre dagar. Avtalet är det enda i sitt slag i att erkänna överlevare och skadad miljö och inskriver deras rätt till kompensation och miljöåterställning.

Tre nya statsparter anslöt sig till avtalet i veckan, som nu har 65 statsparter. Det innebär att en tredjedel av världens stater nu står bakom kärnvapenförbudet. Nu står kärnvapen på samma legala grund som alla massförstörelsevapen och det banar väg för nedrustningen av det sista massförstörelsevapnet som fram till bara några år sedan inte varit förbjudet i internationell lag.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Mer information

  • Om statspartsmötet: https://vienna.icanw.org/msp
  • På vår hemsida finns också mer information om FN:s kärnvapenförbud, Nato och kärnvapen, Sveriges nedrustningsengagemang, med mera: slmk.org

Om oss

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som en av medlemmarna i ICAN:s globala styrgrupp. SLMK har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org