Pressmeddelande: Omstritt kärnvapenförbud träder i kraft – men Sverige säger nej

Idag, på den internationella FN-dagen, nådde FN-konventionen om förbud mot kärnvapen 50 ratificeringar vilket betyder att det träder i kraft. Men trots att Sverige röstade igenom avtalet i generalförsamlingen 2017 har regeringen sagt nej till att ratificera kärnvapenförbudet. Orsak: hårda påtryckningar från Nato, USA och andra kärnvapenstater.

2017 antog 122 länder i FN:s generalförsamling en konvention om förbud av kärnvapen. Idag, den 24 oktober, meddelade Honduras att de som 50:e stat ratificerar konventionen, vilket betyder att det nu kommer att träda i kraft och bli internationell lag. Konventionen är ett viktigt inslag i kampen för en kärnvapenfri värld, och tillsammans med konventionerna mot biologiska och kemiska vapen kommer det att spela en stor roll i arbetet mot massförstörelsevapen och för en säkrare värld.

Men trots att Sverige röstade för avtalet i FN:s generalförsamling har regeringen sagt att Sverige inte kommer ansluta sig till kärnvapenförbudet.

Orsaken är att Sverige har utsatts för starka påtryckningar från Nato, USA och andra kärnvapenstater och svängt från sitt tidigare ställningstagande. Frågan orsakade en schism mellan dåvarande utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist, men 2019 meddelade regeringen att Sverige inte skulle ansluta sig.

– Att Sverige ger vika för påtryckningar från kärnvapenstater innebär att vi inte agerar säkerhetspolitiskt självständigt. Att vi för första gången någonsin ställer oss utanför ett multilateralt nedrustningsavtal är dessutom ett drastiskt avsteg från den svenska traditionen att humanitära värderingar genomsyrar säkerhets- och utrikespolitiken, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

– Sverige måste ansluta sig till kärnvapenförbudet och stärka det humanitära perspektivet och därmed bidra till en normförskjutning i internationell nedrustningspolitik. Sverige ska vara en del av den aktiva förändringen och driva på för nedrustning, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

 

Kontakt:

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen,

tel: 0738-03 05 07, e-post: josefin.lind@slmk.org

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,

tel: 073 647 19 71, e-post: elin.liss@ikff.se