Samtal om kärnvapen: hot och risker – Close Calls

Följande samtal är en del i samtalsserien ”Samtal om kärnvapen: hot och risker” som är skapad av Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning. I det andra avsnittet diskuterar Gunnar Westberg och Inge Axelsson, båda SLMK, med samtalsledare Veronica Sällemark, sakkunnig inom freds- och säkerhetsfrågor, riskerna för misstag, missförstånd, tekniska fel, ”mänskliga faktorn” etc. i förhållande till kärnvapen.