Pressmeddelande: Professor får pris för sin kamp mot kärnvapen

Idag, den 6 augusti, är det 74 år sedan den japanska staden Hiroshima ödelades av en atombomb. Tre dagar senare möttes staden Nagasaki av samma öde. Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar oförtröttligt för att dessa massförstörelsevapen ska förbjudas och elimineras. För att uppmärksamma arbetet för en kärnvapenfri värld håller vi idag minnesceremonier runt om i Sverige.

Bland annat i Göteborg hålls en ceremoni i Fredslunden, Vasaparken kl. 18.30 och i Örebro hålls ceremonin vid Slottsparken kl. 21.

I Stockholm hålls en manifestation för fred och nedrustning i Storkyrkan kl. 17.00. Där kommer även Svenska Läkare mot Kärnvapens Anti-atombombsdiplom delas ut. Det är med stor glädje som Svenska Läkare mot Kärnvapen i år delar ut Anti-atombombsdiplomet till professor Thomas Jonter, ordförande för Svenska Pugwash och verksam vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Thomas Jonter har forskat om kärnvapenfrågorna i många år. Hans kanske viktigaste insats är boken The Key to Nuclear Restraint, om hur Sverige till sist sade nej till eget atomvapen, till stor del tack vare fredsrörelsens, särskilt kvinnorörelsens, insats. Thomas Jonter är inte bara forskare. Som tidigare medlem i SLMK:s vetenskapliga råd och som nuvarande ordförande för Svenska Pugwash vill han stärka opinionen för en kärnvapenfri värld, och han pläderar kraftfullt för att Sverige ska ansluta sig till FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Han påminner oss om att historien visat att det som från början verkade omöjligt till slut blev gjort. Tack Thomas!

Anti-atombombsdiplomet har tidigare tilldelats bland andra Beatrice Fihn, chef för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Varmt välkomna till Storkyrkan idag kl. 17.00!

Kontakt och frågor
Åsa Lindström, vice ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen 073-663 11 40
asa.lindstrom[a]slmk.org

Leonore Wide, styrelseledamot Svenska Läkare mot Kärnvapen 070-692 03 19
leonore.wide[a]slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985, tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, förarbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. 2017 mottog organisationen återigen Nobels fredspris som en av medlemmarna i den globala styrgruppen för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Föreningen har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar.