Pressmeddelande: Historisk chans att förbjuda kärnvapen

Just nu samlas världens länder i FN:s generalförsamling för möte i första utskottet. Där kommer frågan om att ett internationellt kärnvapenförbud att behandlas. 107 stater har uttryckt stöd för att påbörja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen redan 2017. Trots att den svenska regeringen deklarerat att kärnvapennedrustning är en hörnsten i svensk utrikespolitik är Sverige inte ett av dessa länder.

– De humanitära konsekvenserna om kärnvapen kommer till användning skulle bli så katastrofala att ingen beredskap finns att hantera dessa. Om den svenska regeringen menar allvar med sitt engagemang för nedrustning måste den stödja ett förbud av världens mest destruktiva massförstörelsevapen. Nu är det upp till bevis, säger Josefin Lind generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen är på plats för att bevaka i New York som del av kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN samlar fler än 400 organisationer i nästan 100 länder med det gemensamma målet om ett totalt förbud mot kärnvapen.

– Just nu finns ett internationellt momentum och en historisk chans att ge arbetet för att nedrusta kärnvapen en välbehövlig knuff i rätt riktning. Sverige måste vara med och ta den chansen och inte låta andra intressen stå i vägen, säger Karin Wall Härdfeldt generalsekreterare Svenska Freds.