Pressmeddelande: Årets Anti-atombombsdiplom tilldelas professor Thomas Jonter

Det är med stor glädje som Svenska Läkare mot Kärnvapen i år delar ut Anti-atombombsdiplomet till professor Thomas Jonter, ordförande för Svenska Pugwash och verksam vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet. Diplomet delas ut på Hiroshimadagen den 6 augusti i samband med Svenska Läkare mot Kärnvapens minnesceremoni för atombomberna över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945.

Thomas Jonter har forskat om kärnvapenfrågorna i många år. Hans kanske viktigaste insats är boken The Key to Nuclear Restraint, om hur Sverige till sist sade nej till eget atomvapen, till stor del tack vare fredsrörelsens, särskilt kvinnorörelsens, insats. Thomas Jonter är inte bara forskare. Som tidigare medlem i SLMK:s vetenskapliga råd och som nuvarande ordförande för Svenska Pugwash vill han stärka opinionen för en kärnvapenfri värld, och han pläderar kraftfullt för att Sverige ska ansluta sig till FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Han påminner oss om att historien visat att det som från början verkade omöjligt till slut blev gjort. Tack Thomas!

Anti-atombombsdiplomet delas ut tisdag den 6 augusti kl. 17 i Storkyrkan, Stockholm, vid Läkare mot Kärnvapens manifestation för fred och nedrustning.

Manifestationen sker med anledning av årsdagen av bombningarna över Hiroshima och Nagasaki 1945 och är öppen för allmänheten. Anti-atombombsdiplomet har tidigare tilldelats bland andra Beatrice Fihn, chef för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Kontakt och frågor
Åsa Lindström, vice ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen 073-663 11 40
asa.lindstrom[a]slmk.org

Leonore Wide, styrelseledamot Svenska Läkare mot Kärnvapen 070-692 03 19
leonore.wide[a]slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985, tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, förarbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. 2017 mottog organisationen återigen Nobels fredspris som en av medlemmarna i den globala styrgruppen för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Föreningen har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar.