Tänkvärt

Never Whisper in the Presence of Wrong.

– Bernard Lown

New York: NPT PrepCom

Riksföreningens årsmöte – Stockholm

Stockholm: Stockholmsföreningens årsmöte

New York: Första utskottet i FN

New York: Humanitarian Disarmament Forum

Styrelsemöte riksföreningen

Stockholm: Styrelsemöte riksföreningen

Visby: Aktion – mät ditt blodtryck

Visby: Aktion – mät ditt blodtryck

1 2 3 9