Intervju i Aftonbladet om kärnvapen på svenskt territorium

Kristersson uttalade sig i P1 morgon om kärnvapens vara eller icke vara på svensk territorium. Nu möts han och regeringen av kritik.

– Det är en tydlighet som vi efterfrågar. Regeringen och riksdagen måste klargöra att kärnvapen inte får finnas på svensk territorium, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen ställer sig kritiska till de propositionerna Kristersson nämner och hur de är framställda.

”I de propositioner statsministern hänvisar till står det att “det inte finns skäl att ha kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium i fredstid.” Att det inte finns skäl för att ha kärnvapen på svenskt territorium öppnar upp för att detta kan förändras”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Just nu anser regeringen inte att det inte finns skäl, men vad händer om ett, fem, tio, 50 år? Det finns inga garantier att det skulle uppstå en situation där den nuvarande, eller kommande, regering framställer skäl för att kärnvapen ska föras in i Sverige. Om ett förbud antogs skulle det innebära att kärnvapen inte får föras in på svenskt territorium, oavsett omständigheter, säger Josefin Lind.

Läs hela intervjun i Aftonbladet.