Regeringen låter Sverige bli måltavla för kärnvapen

I P1 Morgon idag, den 13 maj, pressas statsminister Ulf Kristersson om avsaknaden av förbud mot kärnvapen på svenskt territorium, något som övriga nordiska länder har. Statsministern menar att det redan är glasklart var Sverige står, att Sverige ensidigt deklarerat att kärnvapen inte kommer att utplaceras i fredstid. Men det stämmer inte.

I de propositioner statsministern hänvisar till står det att ”det inte finns skäl att ha kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium i fredstid.” Att det inte finns SKÄL för att ha kärnvapen på svenskt territorium öppnar upp för att detta kan förändras. Det finns inga garantier mot att en situation uppstår där den nuvarande, eller kommande, regering framställer skäl för att kärnvapen ska föras in i Sverige. Om ett förbud antogs skulle det innebära att kärnvapen inte FÅR föras in på svenskt territorium, oavsett omständigheter.

Kristersson var tydlig att situationen i händelse av krig är en helt annan. Att regeringen öppnar upp för att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige i krigstid skapar en mycket farlig situation där Sverige blir måltavla för kärnvapen.

Skulle ett enda kärnvapen användas mot Stockholm skulle uppemot 90 000 människor dö och en kvarts miljon människor omedelbart skadas och behöva akut sjukhusvård. Det är en situation som sjukvården aldrig skulle kunna hantera eller bygga upp en kapacitet att hantera.

Riksdagen måste kräva att regeringen tydligt tar avstånd från kärnvapen på svenskt territorium, i såväl fredstid som i tider av krig, krigsfara och kris. Det skulle dessutom följa folkviljan då en Novusundersökning Svenska Läkare mot Kärnvapen beställde i slutet av december 2023 tydligt visar att en klar majoritet av svenska folket inte vill ha kärnvapen i Sverige och vill att riksdagen skriftligen uttalar detta.