Press: Lär dig mer och lär ut om kärnvapen 

Rysslands kärnvapenhot har gjort kärnvapenfrågan högaktuell och har väckt ett enormt behov av information om allt som rör kärnvapen. Därför har Svenska Läkare mot Kärnvapen tagit fram en uppdaterad lärarhandledning och studiematerial om kärnvapen som med bred kunskap hjälper dig som vill lära ut om kärnvapen. Materialet passar både för skolan och studiecirkeln. Läs pressmeddelandet här!

Rysslands kärnvapenhot har gjort kärnvapenfrågan högaktuell och har väckt ett enormt behov av information om allt som rör kärnvapen. Därför har Svenska Läkare mot Kärnvapen tagit fram en uppdaterad lärarhandledning och studiematerial om kärnvapen som med bred kunskap hjälper dig som vill lära ut om kärnvapen. Materialet passar både för skolan och studiecirkeln.

-Kärnvapen är ett komplext ämne som kan vara svårt att få grepp om. I dessa osäkra tider är det oerhört viktigt med lättillgänglig och korrekt information om kärnvapen. De senaste åren har vi märkt en enorm efterfrågan på just detta. Därför har vi uppdaterat vår lärarhandledning om ”Lär om kärnvapen – Ett studiematerial för att utbilda andra och lära tillsammans” med allt du vill, och inte vill, veta om kärnvapen, säger Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin.

Materialet kan användas som hjälp i undervisningen eller som studiecirkelmaterial för dig som vill veta mer vad kärnvapen faktiskt är och få insikt i kärnvapenpolitikens logik. Kunskapen om kärnvapen är ofta låg och det är vanligt att människor ifrågasätter att kärnvapnen idag utgör ett allvarligt problem, ofta framförs snarare att kärnvapen behåller freden. Vi menar att den bästa lösningen är att nå ut med aktuell, faktabaserad information för att främja dialog och hur dessa vapnen kan nedrustas.

-Nu när Sverige är med i Nato, som baserar sitt försvar på kärnvapen, är det än viktigare att svenska skolelever får kunskap och lär sig att reflektera kring kärnvapen och dess konsekvenser. Vår förhoppning är att detta material kommer underlätta för lärare att göra sina elever till välinformerade medborgare, fortsätter Vendela Englund Burnett.

För dig som är lärare kan detta material vara en praktisk handledning som hjälper dig att lära ut och leda samtal om kärnvapen. Det är ett innehållsrikt och tänkvärt material, men det fungerar utmärkt, och är fritt, att plocka delar eller använda som inspirationskälla till dina lektioner. En riktlinje är att det kan ses som undervisningshjälpmedel för lärare i årskurs 9 och gymnasiet. Materialet kan integreras i alla SO-ämnen samt NO och gärna ämnesövergripande.

Läs lärarhandledningen här: Lär om kärnvapen – Ett studiematerial för att utbilda andra och lära tillsammans

Vill du fördjupa dig ännu mer i kärnvapenfrågan kan du besöka vår sajt www.läromkärnvapen.se

Kontakt

Clara Gullman Levin, kommunikationsansvarig Svenska Läkare mot Kärnvapen
Clara.levin@slmk.org
073-9288296