Press: Natotoppmötet – Sverige måste deklarera sig kärnvapenfritt

Sverige deltar nu i sitt första Natotoppmöte som fullvärdig medlem. Det är ett tillfälle för regeringen att tydligt deklarera att kärnvapen inte får föras in, eller stationeras, på svenskt territorium. Norge och Danmark uttryckte detta för egen del på Natotoppmötet i Paris så tidigt som 1957.

— Regeringens främsta ansvar är att minimera risken att den egna befolkningen utsätts för en kärnvapenattack med katastrofala konsekvenser. Det görs bäst genom ett förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Sverige måste under Natotoppmötet tydligt deklarera att kärnvapen, inte under några omständigheter, får föras in i landet, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

I Natos grunddokument, det Nordatlantiska fördraget, nämns inte kärnvapen. Ändå började Nato 2010 att uttryckligen definiera sig som en kärnvapenallians. Under de senaste åren har Nato skärpt sin retorik till förmån för kärnvapnen och blivit mindre tolerant mot avvikande åsikter bland sina medlemmar.

— Vi såg redan under ansökan hur Sverige började anpassa sin politik och hur rösten för nedrustning tystnade. Det är med stor oro vi ser hur Nato och dess medlemsstater allt mer förlitar sig på en falsk känsla av säkerhet utifrån kärnvapenavskräckning. Det normaliserar kärnvapen, ökar risken för spridning och sänker trösklarna för användning, säger Josefin Lind.

— Sverige måste våga vara obekväm i Natoklubben och hela tiden påminna om vad kärnvapen faktiskt är, ett massförstörelsevapen som dödar urskillningslöst, förgiftar människor och miljö och som inte är förenligt med krigets lagar, säger Josefin Lind.

Kontakt
Josefin Lind
Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen
josefin.lind@slmk.org
073 – 803 05 07

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) och 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War). Föreningen grundades 1981 och har cirka 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org